Danmark får fire nye stationer i 2020

Her har du mulighed for at komme lidt tættere på Banedanmarks stationsåbninger i 2020. Du kan også møde nogle af medarbejderne bag projekterne og få mere at vide om, hvordan stationer bidrager positivt til klimaet, mindsker trængsel og binder Danmark og Europa bedre sammen.

Efter en større opgradering åbner Sydbanen mellem Ringsted og Næstved igen for togtrafik den 30. november. Åbningen sker som et led i arbejdet med at opgradere strækningen mellem Ringsted og Femern, hvor indsatsen i år har været koncentreret mellem Ringsted og Næstved. Også Glumsø Station er blevet opgraderet med ny forplads, nye perroner og en ny gangbro med både trapper og elevatorer.

Se med i den lille animationVed køreplansskiftet den 13. december byder vi velkommen til en ny bane til Aalborg Lufthavn, som også inkluderer en ny station ved terminalen, og i Jerne uden for Esbjerg åbner en ny station, som kommer til at betjene områdets mange pendlere. På den københavnske S-bane åbner Vinge Station den 14. december. Den bliver et nyt stoppested på Frederikssundsbanen mellem Frederikssund og Ølstykke.

Mod fremtidens jernbane 
Åbningen af de fire nye stationer markerer et vigtigt skridt på vejen frem mod fremtidens jernbane, hvor grøn togdrift bidrager positivt til klimaet, flere tog formindsker trængsel og flere spor og stationer binder infrastrukturen bedre sammen.

Hver station bidrager 
Glumsø Station og strækningen på Ringsted-Femern Banen binder Danmark bedre sammen med Europa, stationen i Aalborg Lufthavn binder transporten med tog og fly bedre sammen, mens Jerne Station og Vinge Station giver bedre adgang til tog og bidrager til mindre trængsel på vejene. De nye anlæg spiller alle en vigtig rolle - både i forhold til klima- og miljøvenlige el-tog på fjernbanen og digitaliseringen af togdriften, som udgør kernen af fremtidens jernbane.  

Danmark får fire nye stationer Medregnet Glumsø, som er flyttet og opgraderet