Oddesundbroen får nye jernbanespor

Oddesundbroens gamle jernbanespor skal denne sommer skiftes ud med nye spor. Det får betydning for togtrafikken.

Som led i et større fornyelses- og vedligeholdelsesprojekt skal Oddesundbroens gamle jernbanespor denne sommer skiftes ud med nye spor. Arbejdet betyder, at der ikke kan køre tog over broen i en periode fra begyndelsen af maj til slutningen af september. 

Når man er en 84-årig gammel bro, så er det vigtigt, at der bliver passet godt på én, så man fortsat kan udfylde sin opgave som vigtigt forbindelsesled i Vestjylland. 

Derfor gennemfører Banedanmark i disse år et større fornyelses- og vedligeholdelsesprojekt på Oddesundbroen, så den kan holde mange år endnu. Områdechef i Banedanmark Lars Blædel Riemann siger:  

”Oddesundbroen er en vigtig regional hovedfærdselsåre, og derfor gennemfører Banedanmark i disse år et omfattende vedligeholdelsesprojekt på den gamle bro, så trafikanter i Vestjylland kan have glæde af broen mange år ud i fremtiden."

I de seneste år er broklappen og de to første buefag blevet afrenset og vedligeholdt. Og i år er turen så kommet til de gamle jernbanespor, der skal igennem en større fornyelse.  

Kompleks operation

Arbejdet står på i perioden fra maj til september og er en større operation. Lars Blædel Riemann siger: 

”Først fjernes de gamle nedslidte jernbanespor fuldstændigt, så der bliver adgang til selve brokonstruktionen, der afrenses, og får ny overfladebehandling. Når dette arbejde er færdigt, så begynder det egentlige arbejde med at anlægge et helt nyt jernbanespor hen over broen. Det nye jernbanespor ventes at have en levetid på ca. 50 år.”

Arbejdet påvirker togtrafikken

Mens arbejdet med at forny og vedligeholde jernbanesporet på Oddesundbroen står på, kan der ikke køre tog på strækningen. Derfor indsætter Arriva togbusser på Thybanen i perioden fra d. 1. maj til d. 26. september 2022. Therese Christensen, Kommerciel chef i Arriva siger: 

”Arrivas passagerer på Thybanen skal desværre undvære toget i en længere periode. Men Arriva indsætter togbusser som erstatning for alle de tog, der aflyses i perioden, imens arbejdet på Oddesundbroen er i gang. Man kan orientere sig om togbusserne på Arrivas hjemmeside, arriva.dk, og har man spørgsmål, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Arrivas Kundeservice, som kan hjælpe med svar og vejledning”.

Arriva og Banedanmark anbefaler desuden passagererne at planlægge rejsen på Rejseplanen.dk, der vil være opdateret med alle ændringer. 

Almindelig vejtrafik hen over broen bliver ikke påvirket af arbejdet. Der vil dog være enkelte perioder om natten, hvor brede særtransporter ikke vil kunne passere broen. 

Fornyelsesprojektet omfatter desuden arbejder på broklappen, og det bliver derfor nødvendigt at indføre restriktioner for skibsfarten i perioder, hvor det ikke er muligt at gennemføre klapåbninger. Restriktioner for skibsfarten godkendes af Søfartsstyrelsen og offentliggøres i Efterretninger for Søfarende. 

Fakta

  • Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938.
  • Broen er 472 m lang, og hver enkelt af de tre buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende.
  • Vedligeholdelsesarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, de to første buer blev malet i 2020 og 2021 og den sidste skal males i 2023. 
  • I 2022 males brokonstruktionen under sporene i forbindelse med, at broens gamle spor fornyes. 
  • Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år.
  • Det nye jernbanespor har en forventet levetid på ca. 50 år. 

Pressemeddelelser og nyheder

12.07.2024
nyt spor bliver lagt
Pressemeddelelse

Sporfornyelser lukker for togtrafik på flere hovedstrækninger

Netop nu gennemfører Banedanmark en række store fornyelsesprojekter på jernbanestrækninger i hele landet.

04.07.2024
Den nye Lillebæltsbro, som forbinder Fyn og Jylland
Nyt fra Banedanmark

Analyse af ny Lillebæltsforbindelse sat på pause

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet at sætte den strategiske analyse af en ny forbindelse over Lillebælt på pause.

03.07.2024
""
Pressemeddelelse

78,5 procent af DSB-passagerer ankom til tiden i første halvår

Der var masser af tog til tiden på fjernbanen i første halvår af 2024. Senere på året følger en række store projekter på banen, som betyder ændringer i trafikken.

26.06.2024
Spor Københavns Hovedbanegård
Nyt fra Banedanmark

Kompleks planlægning bag sæsonens sporarbejder

Sæsonens sporarbejder er i fuld gang. Forud er gået en kompleks planlægning for at Banedanmark og entreprenørerne kan arbejde i sporet. Det kræver nemlig mange måneders forberedelse at få sporarbejder og køreplaner til at spille sammen, så togtrafikken og passagererne påvirkes mindst muligt.

26.06.2024
Sporfornyelsesmaskine
Nyt fra Banedanmark

Højsæson for fornyelse af jernbanen

I de kommende måneder gennemfører Banedanmark en række vigtige fornyelses- og opgraderingsprojekter på jernbanestrækninger i hele landet. Projekterne er et vigtig skridt på vejen mod fremtidens grønne og attraktive jernbane.

25.06.2024
Sporombygningstog
Pressemeddelelse

Banedanmark gør jysk hovedstrækning klar til fremtiden

Frem mod efteråret gennemfører Banedanmark en række store projekter på jernbanen mellem Aarhus og Hjørring.

18.06.2024
En overkørsel i Knabstrup får nye bomme og varslingsanlæg som forberedelse til udrulning af nyt signalsystem.
Pressemeddelelse

Banedanmark udskifter 17 overkørsler mellem Roskilde og Kalundborg

17 overkørsler på Nordvestbanen får i år nye bomme og varslingsanlæg som forberedelse af nyt signalsystem.

04.06.2024
Sporfornyelsesmaskine fornyer spor
Pressemeddelelse

Sidste etape af sporfornyelsen mellem Slagelse og Korsør

Nu begynder sidste del af arbejdet med at forny sporene på en af landets travleste togstrækninger - Slagelse og Korsør.