Leverandørportal

Som leverandør til Banedanmark skal du registrere dine leverancer via Banedanmarks online leverandørportaler. På denne måde bliver vores fælles data tilgængelig digitalt for begge parter.

Det betyder, at du i vores portaler løbende registrerer den fremdrift, der er i forbindelse med dit arbejde hos os. Registreringen danner herefter grundlaget for afregning med dig som leverandør.

Registrering i portalerne er del af kontraktvilkårene, uanset om du assisterer os med infrastrukturprojekter, forretningsprojekter eller vedligeholdelsesopgaver. For at du adgang til vores registreringssystemer er det nødvendigt, at du opretter dig som bruger på en af vores portaler.

Sådan får du brugeradgang:
Leverer din virksomhed ydelser og vedligeholdelsesopgaver, vil I få en firma-bruger adgang, som I efterfølgende selv har ansvaret for. Du anmoder om adgang til Leverandørportalen blanketten til højre, så du kan registrere ydelser eller vedligehold.

Har du i forbindelse med vores samarbejde brug for at få adgang til vores IT-systemer, så skal du have en X-bruger adgang. For at få oprettet en X-bruger i Banedanmark, skal du, via den ansættende leder eller din kontaktperson i Banedanmark, have tilsendt en Tro- og love erklæring, som skal udfyldes og sendes retur via e-boks eller via krypteret mail.

Læs mere i brugervejledningen til højre her på siden, om hvordan du logger på Leverandørportalen.