For jernbanevirksomheder

Information til dig, der kører på banen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) udsender Banedanmark foreløbig kapacitet 1. juli 2024.

Det fremgår af bestemmelsen:

”Banedanmark giver senest 5½ måneder før tildelingsperiodens begyndelse ansøgerne meddelelse om tildelingen af kanaler med forbehold for mindre ændringer og justeringer og sender udkast til køreplan i høring hos alle berørte parter. …”

Seneste opdateringer til de trafikale regler

Overkørelse

LA Strækningsinformation

Her finder du hastighedsbegrænsninger og andre forhold på jernbanen.

Find LA Strækningsinformationer
Tog igennem Slagelse Station

Netredegørelse

Læs om betingelser for adgang til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Find netredegørelserne
""

Trafikale regler

Her finder du de trafikale regler for kørsel og arbejde.

Find de trafikale regler