Change Management Request

Funktionen planlægger og styrer ændringer, som foretages i it-infrastruktur, tekniske it-systemer og applikationer.

Change Management er den daglige forbindelse mellem Banedanmarks interne it-afdelinger og de forskellige eksterne driftsleverandører og entreprenører for så vidt angår ændringer. 
Hver change management-opgave ledes af en Change Manager. Der tilknyttes efter behov projekteringsledere, systemarkitekter og eksterne konsulenter. Større change management-opgaver organiseres som projekter.

Funktionen sikrer, at der gennemføres testforløb og udarbejdes fall-back planer i forbindelse med implementering af nye systemer og applikationer samt ændringer og tilretninger i eksisterende systemer og infrastruktur.

Blanketter der bruges ved arbejdet i Change management

Filnavn Download
RFC - (ændringsanmodning) ver. 5.1
RFC - (server - installation, idriftsættelse, nedtagelse) - ver.2.1
Checkliste for oprettelse på BDK SQL databaseserver (ASQL01) - ver.1.0
Checkliste for oprettelse på BDK Oracle databaseserver (ADBSLA1 og ADBSLA2) - ver.1.0
Checkliste MS SQL database - ver.1.0
Checkliste Oracle database - ver.1.0
RFC - (kabelafbrydelse)
RFC - (radioafbrydelse)
RFC (Strømafbrydelser)