Visualiseringer og 4D

Visualiseringer er computergenererede billeder af objekter og miljøer.
Med en visualisering kan man opnå præcis den stil og det udtryk man ønsker. Farver og materialer kan ændres efterbehov, så du får de helt rigtige billeder, til at fremme forståelsen for objekterne og deres miljø.

Der er primært fire typer visualiseringer: Kontekst-billeder, 3D-Scener, Produktions-billeder og tværsnit visninger. De forskellige typer kan hjælpe med at fremhæve den ønskede information.

Udover de fire typer af visualiseringer er der forskellige projekttyper. I Banedanmark anvender vi primært billeder, video og 4D-tidsplanlægning:

Billeder

Der er ingen bedre måde at vise ydersiden af  en bygning på, end at bruge fotorealistiske digitale billeder. Billeder kan hjælper med at sætte fokus på overflader, texture og belysning, samt at hjælpe med at kommunikere projektet. Det giver muligheden for at vise hvordan byggeriet kunne se ud i det virkelige liv, samt at facilitere kommunikationen mellem byggeriets partnere. Billeder giver muligheden for at kommunikere formålet med ethvert design, så det passer til ethvert projekt.

Video 

Video er også en fantastisk måde at kunne tage en virtuel tur, som er mere udtryksfuldt, idet man kan bruge lyd til at bidrage til de viste billeder. Videoer kan dækker alle vinkler og detaljer i et projekt, og dermed give muligheden for at danne en forbindelse til ethvert område ved at få dem til at opleve dybden af rummet.

4D-tidsplanlægning

En 4D-model (3D- model med en tidsdimension) bruges til at planlægge et projekts udførselsperiode. 4D-tidsplanlægning kan bruges med forskellige fokus såsom simulering af leverancer, pladsudnyttelse af byggepladsen, maskiners brug, byggetakter osv. 4D-tidsplanlægning er et stærkt værktøj til visualisering og kommunikation, da det kan give de involveret en bedre forståelse af projektets milepæle, løbende opdateringer og fordre en stillingstagning til komplekse knudepunkter eller simuleringsscenarier, for hele tiden at kunne styre den optimale udførsel og dokumentere de ændringer finder sted undervejs.

Visualiseringer kan bidrage til:

 • Muliggør bedre tværfaglig forståelse for takt og rækkefølge i tidsplaner, herunder visning af slæk og kritisk vej.
 • Synliggør og muliggør analyse af behandlede og ikke-behandlede risici.
 • Muliggør dynamiske ændringer og visualiseringer af tidsplaner i et samlet datasæt.
 • Integrerer planlægningen af bemandings-, materielmæssige, lokations- og materiale-ressourcer i en samlet visning.
 • Rumlige og planlægningsmæssige kollisioner kan visualiseres og elimineres.
 • Muliggør visninger af grove volumener/indikationer af fremtidige forhold.
 • Muliggør kontroller af mængder og faktisk produktion i løbet af udførelsen.
 • Optimerer tids- og lokationsrestriktioner i tidsplaner ift. hinanden.
 • Muliggør et overblik for bygherre, af den faktiske produktion mod den planlagte produktion i udførelsen.
 • Muliggør tidlige vedligeholdsanalyser i udførelsesplanlægningen af det færdige projekt.
 • Muliggør mere præcise tilbud på entreprisearbejder idet entreprenøren kan se kompleksiteten og div. afhængigheder i en række aktiviteter i 3D.
 • Optimerer byggepladsledelse.
 • Kan anvendes til borgerhøringer, offentlig kommunikation og lignende.
 • Muliggør regelmæssige opdateringer omkring den faktiske produktion for bygherre i de samme enheder som i tilbudslisten.
 • Muliggør monitorering af indkøb, leverancer og generel forsyning til arbejds- og byggepladser.
 • Muliggør hurtige analyser om omdisponering af midlertidige konstruktioner og arbejdspladsforanstaltninger.
 • Muliggør nøjagtige risici og løsninger heraf ift. arbejdsmiljøkoordinering og sikkerhed.
 • Minimerer tværfaglig planlægstid på projekter.

For at kunne opnå den bedste visualisering bør der tages stilling til følgende ressourcer forudsætninger:

 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • 3D fagmodeller
 • Designstandarder og normer
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Software