Uddannelse

Banedanmark udbyder en række kurser og uddannelse inden for forskellige områder:

  • Pas på, på banen - i forhold til at måtte færdes eller arbejde i og ved trafikerede jernbanespor
  • Sikkerhedsklassificerede uddannelser- til varetagelse af sikkerhedsklassificerede funktioner
  • Banetekniske uddannelser - inden for Sikring, Kørestrøm, Svejsning og Spor

Desuden udbydes en række Basale jernbane- og sikkerhedskurser

Tilmelding til Banedanmarks kurser og uddannelser foregår via Banedanmarks kursusportal, hvor du også kan læse mere om de specifikke kurser og uddannelser.  Se hvordan du får adgang til kursusportalen under:  Tilmelding til kurser.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Sider

Kontakt 

Alle henvendelser vedrørende Banedanmarks kurser og uddannelser bedes rettes til Banedanmark Uddannelsescenter

 

 

Telefontid

Mandag til torsdag fra kl. 08.00 til kl. 11.30.

FAQ

Du skal henvende dig til den person i din virksomhed, der har adgang til Banedanmarks kursuskatalog. Ved du ikke, om der er en, der har adgang - altså om der er en, der er oprettet som kursuskontaktperson til Banedanmark, kan du henvende dig til bdkuddannelser@bane.dk, for at få oplyst, om der er en sådan i den virksomhed, hvor du er ansat. Læs mere på: Tilmelding til kurser
Ja, hvis du som ledig er tilknyttet et jobcenter, kan jobcenteret fungere som virksomhed. Dog er det jobcenteret, der betaler for din deltagelse og dermed også jobcenteret, der skal godkende din deltagelse. I disse tilfælde er det en ansat i jobcenteret, der skal oprettes som kursuskontaktperson og foretage din tilmelding.
Du kan læse mere om sted, varighed mm. for hvert kursus her: Kurser og uddannelser
Der er ikke noget krav om, at man skal være fyldt 18, når man deltager på Pas På På Banen-kursus. Men det er på virksomhedens eget ansvar, hvis virksomheden efterfølgende sender en person under 18 år ud at arbejde i sporet.

Din kursuskontaktperson skal ved tilmelding af dig til et kursus, kontakte Banedanmark Uddannelsescenter på bdkuddannelser@bane.dk med oplysninger om kursus, dato og kursistens navn. Banedanmark Uddannelsescenter vil derefter tage kontakt til underviseren for at sikre, at der bliver taget højde for dette i undervisningen.

Ordblinde og medarbejdere med læsevanskeligheder kan få hjælp til oplæsning af prøver på følgende kurser: Pas På, På Banen, Pas På, På Banen for Maskinfører og Vagtpost.

Bemærk: Ønsker du at deltage på kurset Pas På, På Banen, og har du behov for at få oplæst prøven, er dette kun muligt på eftermiddagsholdet. En oplæsning af prøven kan tage længere tid end den ordinære prøve, og da der på formiddagsholdet desværre ikke er mulighed for at forlænge kurset fordi eftermiddagsholdet starter umiddelbart efter, har vi kun mulighed for at tilbyde oplæsning på eftermiddagsholdet (dog kan der max. være 2 kursister pr. hold, der skal have hjælp til oplæsning).

Du kan læse mere om forudsætninger, varighed, sted mm. for hvert kursus her: Kurser og uddannelser 
Når du er tilmeldt et kursus, får din kursuskontaktperson automatisk tilsendt en kursusindkaldelse. I kursusindkaldelsen er det beskrevet, hvad du skal medbringe på det pågældende kursus.