Cookies & Apps

Her kan du læse, hvordan banedanmark.dk anvender cookies samt vilkår i forbindelse med anvendelse af Banedanmark-apps.  

Om cookies

En cookie er et lille stykke kode der gemmes på din computer, mobiltelefon eller hvad du bruger til at surfe på internettet med. 
Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om brugernes adfærd på nettet, eller til at sikre at en side eller løsning fungerer rent teknisk. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.

Brug af cookies på banedanmark.dk

Banedanmarks formål med at bruge cookies på banedanmark.dk er, at give dig en bedre brugeroplevelse. Derudover indeholder de cookies vi bruger ingen personlige oplysninger.

Webanalysecookie

For løbende at forbedre indholdet, og gøre din samlede oplevelse bedre, indsamler vi løbende anonymiseret statistik om brugen af banedanmark.dk ved hjælp af et analyseværktøj fra Siteimprove.dk. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af banedanmark.dk.

Webanalysecookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en side. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse.

Sådan undgår eller sletter du cookies

Ønsker du ikke at modtage cookies fra banedanmark.dk kan du fravælge dem i vores cookiebanner. Du kan også under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje banedanmark.dk til listen over websites, du vil blokere cookies fra. 

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Samtykke til cookies

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, banedanmark.dk anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Om appen "MitTog"

Behandling af personoplysninger i appen MitTog:

Banedanmark er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du bruger vores App ”MitTog”. Hjemmesiden MitTog (mit-tog.dk) er uden cookies og behandler derfor ingen personoplysninger.

Du kan kontakte os på:
Den Fælles Trafikinformation
DSB & Banedanmark
Banegårdspladsen 7, 1. th.
1570 København V
e-mail:   trafikinformation@bane.dk 

 1. Kontaktoplysninger for Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver
  dpo@bane.dk
  telefon:8434 0449
 2. I appen MitTog anmoder vi om dit samtykke til at indsamle oplysninger og brugsstatistik med det formål at forbedre den service, vi tilbyder, og vi beder om tilladelse til at benytte din lokation, for at App automatisk kan give oplysninger om togforbindelser på den station, du befinder dig på eller tættest på.  Dette skal du give tilladelse til i selve appen og kan til enhver tid ændre i din smartphones indstillinger. Hvis du vil rapportere fejl og feedback til os, kan du gøre det anonymt på App fejlmelding uden at vi gemmer personoplysninger om dig. 
 3. Vi videregiver ikke personhenførbare oplysninger til andre modtagere, og vi behandler alene almindelige personhenførbare oplysninger så som lokationen af smartphone (efter tilladelse) eller hvilken model det er ift. rapportering af fejl i appen.  Vi skal i den forbindelse opfordre til, at du selv på din smartphone foretager de indstillinger af privatslivsbeskyttelse, som du ønsker, at din smartphone skal benytte.    
 4. Vi behandler alene almindelige personoplysninger, så som lokation og oplysninger om smartphone samt besøgsmønster i app.
 5. Vi overfører ikke oplysninger til lande udenfor EU
 6. Vi gemmer ikke oplysninger om lokation i forbindelse med brug. Vi gemmer statistik over brug af app til at forbedre nye versioner af vores hjemmeside og App. Statistik gemmes uden oplysninger, der kan henføres til en specifik bruger. 
 7. Vi skal gøre dig opmærksom på, at du kan klage til Datatilsynet.dk hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om hvordan du klager til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage.

Om øvrige apps

Slutbruger-licensvilkår for anvendelse af Banedanmark-apps

Generelt

Banedanmark stiller forskellige apps til rådighed for samarbejdspartnere og leverandører til løsning af opgaver på forskellige områder.
Ved at ibrugtage Banedanmark apps accepterer du at blive bundet af disse anvendelsesvilkår.

Banedanmark appen og alle rettigheder forbundet hermed, fx varemærkerettigheder, ophavsrettigheder og andre immaterielrettigheder til appen og den tilhørende software, tilhører Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, DK-1577 København V, Danmark.

Brugsretten

Du får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge appen på enhver smartphone eller tablet (iOS eller Android), du ejer eller kontrollerer, inden for rammerne af disse anvendelsesvilkår og den danske ophavsretslovgivning. Du må ikke distribuere appen eller gøre den tilgængelig over et netværk. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sub-licensere eller sælge Banedanmark-apps. Du må ikke søge at udlede sourcekoden, modificere, eller skabe afledte værker (derivater) af Banedanmarks apps.

Enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning vil automatisk ophæve din ret til at anvende appen i henhold til disse anvendelsesvilkår. Ud over at ophæve din ret til at anvende appen, kan enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning medføre retslige skridt imod dig. 

Banedanmark kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende appen i henhold til disse anvendelsesvilkår.

Databeskyttelse

Du tillader, at Banedanmark indsamler visse personlige oplysninger vedrørende din brug af appen og tekniske oplysninger om din smartphone eller tablet. Banedanmark forbeholder sig ret til at videregive disse oplysninger til tredjepart i forbindelse med fejlretning eller videreudvikling af appen.

GPS-data

I det tilfælde at appen benytter GPS-data i forbindelse med det workflow, som appen understøtter, anvendes disse data udelukkende til løsning af de arbejdsopgaver, som appen er tiltænkt. Banedanmark videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med fejlretning eller videreudvikling.

Kamera-data

I det tilfælde at appen benytter kamera-data i forbindelse med det workflow, som appen understøtter, anvendes disse data udelukkende til løsning af de arbejdsopgaver, som appen er tiltænkt. Banedanmark videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med fejlretning eller videreudvikling.

Ansvarsbegrænsning

Denne app er gratis og tilbydes af Banedanmark som "den er og forefindes". Banedanmark påtager sig intet erstatningsansvar for misligholdelse af kontrakt, manglende performance, manglende funktionalitet eller forsinkelser i appen.
Banedanmark påtager sig intet erstatningsansvar for skader på din smartphone eller tablet forårsaget af appen, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af appen.

App-specifikke vilkår

App: Banedanmark kvalifikationer

Denne app benyttes til kontrol af kvalifikationer hos personale, der arbejder på banenettet. Appen gør brug af følgende specialfunktioner på enheden:

Kamera – anvendes udelukkende til at scanne QR-koder på Banedanmarks kvalifikationskort. Data videregives ikke til 3. part.

GPS – anvendes til at registrere hvor kontrollen har fundet sted og gemmes i Banedanmarks systemer. Data videregives ikke til 3. part.