TSI

TSI betyder Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet. TSI'er EU-harmoniserede tekniske krav, der skal understøtte en åben jernbane over landegrænser (grænseoverskridende jernbane).

 

TSI’er indeholder bl.a. krav til infrastrukturen og det rullende materiel. Kravene skal opfyldes og verificeres af en uafhængig 3. part (dvs. bemyndigede organer, NoBo) i forbindelse med nyanlæg eller nye tog samt større opgraderinger eller fornyelser i den eksisterende infrastruktur og/eller af tog. Opfyldelsen af TSI-krav indgår i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering om udstedelse af ibrugtagningstilladelser.

 

TSI’erne udgår fra det Europæiske Interoperabilitetsdirektiv. De er EU-forordninger og derfor obligatoriske krav til jernbanen.

 

Du kan læse de enkelte TSI'er på Trafik-, Bygge-, Boligstyrelsens website. Følg linket.

 

Du kan også læse hver enkelte af de 11 TSI’er  på flere forskellige andre sprog - herunder engelsk og tysk på Det Europæiske Jernbaneagenturs website; ERA. Følg linket.