Test og prøvekørsler

Hvis et projekt eller en jernbanevirksomhed (ansøger) har behov for test/prøvekørsel i forbindelse med afprøvning af materiel, tillysningskørsel eller andet, skal tilladelse til test/prøvekørsel udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen jævnfør bestemmelserne i Bekendtgørelse 56 af 24. januar 2013.

I forbindelse med at ansøger skal udfærdige systemdefinition, signifikansvurdering og evt. sikkerhedsvurderingsrapport for test/prøvekørsler, skal Banedanmark kontaktes for at sikre, at den rette fagekspertise er inddraget. Banedanmarks fageksperter er behjælpelig med oplysninger om infrastrukturforhold samt hjælp til vurdering af acceptkriterier og eventuelt nødvendige dispensationer fra de gældende regler og normer.

Banedanmark skal inddrages for at sikre, at infrastrukturen ikke lider overlast og for at sikre, at infrastrukturen efter test- eller prøvekørsel igen kan indgå i normal drift.