Teknisk dokumentation

På denne side kan Banedanmarks leverandører finde de aktuelle krav, som Banedanmark stiller til udformning, godkendelse og aflevering af teknisk dokumentation til Banedanmark. Desuden findes en række skabeloner (tegningshoveder etc.) til elektroniske dokumenter samt værktøjer og eksempler.


Krav til teknisk dokumentation

Filnavn Download
Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark 01.06.2018
Ændringslog for hoveddokument 01.06.2018

Bilag til krav til teknisk Dokumentation - Fagområdernes særlige krav

Filnavn Download
Bilag 1 Arealer og Forst 01.06.2018
Bilag 2 Broer og Tunneler 01.06.2018
Bilag 3 Bygninger 01.06.2018
Bilag 4 Geoteknik 01.06.2018
Bilag 5 IT 01.06.2018
Bilag 6 Kørestrøm 01.06.2018
Bilag 7 Perroner 01.06.2018
Bilag 8 Signal 01.06.2018
Bilag 9 Sikring 01.06.2018
Bilag 10 Spor og Ballastboringer 01.06.2018
Bilag 11 Stærkstrøm 01.06.2018
Bilag 12 Støttekonstruktioner og Støjskærme 01.06.2018
Bilag 14 Potentialudligning og returstrøm 01.06.2018

Tegningsnummerering i henhold til bilag

Filnavn Download
Kørestrøm, Forsyning
Kørestrøm, Køreledning
Potentialudligning og returstrøm

Skabeloner til brug for Fagdisciplin

Filnavn Download
Konstruktioner og geoteknik Skabelon Forside til Rapporter
Potentialudligning og returstrøm

Skabeloner til brug i softwareprogrammerne

Filnavn Download
Skabeloner Word Version 01.09

Værktøjer og eksempler

Filnavn Download
Eksempel på metadataliste 27.06.2016
Forvalgslister til metadata 08.07.2016

Andre relevante dokumenter i relation til teknisk dokumentation

Filnavn Download
Kørestrøm, Forsyning
Kørestrøm, Køreledning
Tags og Attributter til skabelon for tegningshoved 01.06.2018
Afleveringsmetoder for teknisk dokumentation