Jernbanesikkerhedsplaner

Her finder du retningslinier for hvordan du udfærdiger en jernbanesikkerhedsplan. 

Jernbanesikkerhedsplan bruges som en fælles betegnelse for både en jernbanesikkerhedsplan og en jernbanesikkerhedsinstruktion.

Udover nedenstående gælder Retningslinier for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner.

I boksen nedenunder, kan du læse om dit ansvar som entreprenør i forhold til jernbanesikkerhedsplan, hvordan jernbanesikkerhedsplanen udarbejdes, dens gyldighed, samt hvordan du får den godkendt hos Banedanmark.

Det er entreprenørens ansvar, at der forud for ethvert planlagt arbejde foreligger en jernbanesikkerhedsplan, der er godkendt af Banedanmarks SR -koordinator.

Entreprenøren har også ansvaret for, at arbejdet i praksis kan udføres som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen, herunder at alle oplysninger om f.eks. udsigtslængder og andre fysiske forhold er korrekte.

Den person, der står på jernbanesikkerhedsplanen som ansvarlig for udfærdigelsen af denne, skal være den person, som reelt har udfærdiget planen.

SR-koordinatorens kontaktperson i forbindelse med sagsbehandlingen af jernbanesikkerhedsplanen er altid den sikkerhedsuddannede medarbejder, der står som ansvarlig for udfærdigelsen.

En jernbanesikkerhedsplan er normalt kun gyldig i en specifik periode.

Ved arbejder, der udføres med jævne mellemrum på en nærmere beskrevet geografisk position, f.eks. sporskiftevedligehold, vil jernbanesikkerhedsplanen dog kunne gælde for ét år ad gangen, hvis det pågældende arbejde i øvrigt udføres på samme måde hver gang.

Fremsendelse af en jernbanesikkerhedsplan til godkendelse hos SR-koordinatoren skal ske pr. e-mail normalt mindst 5 arbejdsdage (ma-fr) før første gyldighedsdag.

Jernbanesikkerhedsplaner fremsendes til jernbanesikkerhedsplaner@bane.dk

For projekter i Anlæg fremsendes jernbanesikkerhedsplaner til afstm@bane.dk

SR-koordinatoren vurderer herefter jernbanesikkerhedsplanen.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer gives til den, der har udfærdiget planen.

Når eventuelle ændringer er indarbejdet af den, der har udfærdiget planen, godkendes planen af SR-koordinatoren.

Endelig godkendelse sker ved at SR-koordinatoren påfører den pågældende jernbanesikkerhedsplan et løbenummer.

Planen tilbagesendes pr. e-mail.

Ved arbejder på perroner (offentligt tilgængeligt område) samt områder der ligger uden for sikkerhedsafstanden for personer, skal der foreligge en godkendt Jernbanesikkerhedsinstruktion.

Jernbanesikkerhedsinstruktionen beskriver de jernbanesikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er påkrævet for gennemførelsen af det pågældende arbejde.

For Anlægsprojekter aftales i hvert enkelt tilfælde, med SR-koordinatoren, hvilken skabelon der skal anvendes.

 Skabelon jernbanesikkerhedsinstruktion

Vejledning

Ved udfærdigelsen af en jernbanesikkerhedsplan skal der benyttes en særlig skabelon.

Det er meget vigtigt, at skabelonen følges nøje, for at sikre gode og ensartede jernbanesikkerhedsplaner. Skabelonerne er forskellige, alt efter hvilken type projekt der skal laves:

For anlægsprojekter benyttes:

Skabelon jernbanesikkerhedsplan

Vejledning

For vedligeholdelsesprojekter benyttes:

Skabelon funktionskort vedligehold spor

Retningslinjer for udfærdigelse af Funktionskort

Skabelon jernbanesikkerhedsplan

Retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplan

Skabelon jernbanesikkerhedsinstruktion

Retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktion

Skabelon koordinerende jernbanesikkerhedsplaner

Retningslinjer for koordinerende jernbanesikkerhedsplaner

  

BEMÆRK: Koordinerende jernbanesikkerhedsplaner til godkendelse, skal indsendes af den entreprenør der leverer SR-arbejdslederen (SR-1)

Besigtigelse i forbindelse med udfærdigelse af indsendt jernbanesikkerhedsplan, må maksimalt være 2 måneder gammel. Dokumentation for denne kan kræves i form af billeder eller lign.

Telefonnumre til SR-koordinatorerne:

SR-Koordinator Steen Bruhn 8234 9422 /  2148 0631

SR-Koordinator Jørn Drejer 8234 9357 / 2632 0114

SR-Koordinator Brian Petersen 2381 3934

SR-Koordinator Ditte Søgaard Thomsen 8234 5209 / 20910873

For Anlægsprojekter:

SR-Koordinator Torben S. Pedersen 8234 9425 / 2722 9916 
SR-Koordinator Jette Fredslund Robert  8234 9197 / 2523 5277
SR-koordinator Bent A Pedersen 2722 9034
SR-Koordinator Timmi Kristensen 4188 1814
SR-Koordinator John Bohl 2616 1599
SR-Koordinator Jens Otto Christensen 9354 7552