Jernbanesikkerhedsplaner for Anlæg

Her finder du sikkerhedskoordinatorer i Anlæg samt skabeloner og retningslinjer for anlægsprojekter.
 

 Sikkerhedskoordinator i Anlæg Mobil:  Mail:
 Jette F. Robert 2523 5277 jfr@bane.dk
 Bent A. Pedersen 2722 9034 bap@bane.dk
 Timmi R. Kristensen 4188 1814 trkr@bane.dk
 Torben Sønderskov Pedersen 2173 7143 tspn@bane.dk
 Allan Yde 4027 3559 ady@bane.dk
 Steen Damsgaard 6193 7447 stda@bane.dk
 Heidi Søgaard 2142 9629 hsgd@bane.dk
     
 Administrativ sagsbehandler     
 Merete Raith  4188 1893 publikationer@bane.dk
     

Behandlingstiden er minimum 5 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt udfyldt jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion.

Besigtigelse af arbejdsstedet i forbindelse med udfærdigelse af indsendt jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion skal være foretaget indenfor de seneste 3 måneder. Dokumentation for dette kan kræves i form af billeder eller lign.


BEMÆRK: Koordinerende jernbanesikkerhedsplaner til godkendelse, skal indsendes af den entreprenør der leverer SR-arbejdslederen (SR-1) og der koordinereres ikke med "funktionskort vedligehold spor" eller "funktionskort arbejdskørsel".

Jernbanesikkerhedsplaner SR

Filnavn Download
Koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlaeg SR ver. 3.0
Retningslinjer for koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlæg
Retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplan Anlæg - SR
Skabelon Bilag-Hastighedssættelse - SR
Skabelon Jernbanesikkerhedsplan Anlaeg _ SR ver. 6.0

Jernbanesikkerhedsinstruktioner

Filnavn Download
Jernbanesikkerhedsinstruktion Anlaeg - OR
Jernbanesikkerhedsinstruktion Anlaeg - SR
Retningslinjer for udfaerdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktioner Anlaeg -OR
Retningslinjer for udfaerdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktioner Anlaeg -SR

Jernbanesikkerhedsplaner ORS

Filnavn Download
Jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORS
Retningslinjer Jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORS
Koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORS
Retningslinjer koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORS

Jernbanesikkerhedsplaner ORF

Filnavn Download
Jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORF
Retningslinjer Jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORF
Koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORF
Retningslinjer koordinerende jernbanesikkerhedsplan Anlæg ORF