Trafikinformation

Her kan du finde information om kommende større sporarbejder, der vil påvirke togtrafikken i de kommende måneder.  

Banedanmark bygger i disse år en ny, grøn og attraktiv jernbane til nye, moderne eltog, mens vi samtidig holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger, mens vi samtidig udruller nye signaler, elektrificerer og bygger en helt ny jernbane til Europa.  

Vi planlægger altid de mange projekter, så de generer togtrafikken så lidt som muligt. Nogen gange er det dog nødvendigt at spærre sporet for at kunne gennemføre de mange projekter og bygge jernbanen bedre. Når det er tilfældet, bestræber vi os altid på at informere om det i god tid. 

Udover større sporarbejder gennemfører Banedanmark desuden løbende vedligehold og fornyelse af jernbanen året rundt, samt indimellem akut sporarbejde med kort varsel. Dette arbejde foregår oftest om natten for at påvirke togpassagerer og evt. øvrige trafikanter mindst muligt. Nogle gange vil det dog være nødvendigt også at tage dag- og aftentimer i brug.  

Det er derfor altid en god idé at tjekke din rejse på Rejseplanen, der løbende opdateres med ændringer.  

Kommende større sporarbejder

Hvad: Sporfornyelse
Hvornår: April til november 2021

Banedanmark gennemfører i øjeblikket et stor sporfornyelsesprojekt på fjernbanen mellem København og Høje Taastrup.  Formålet med projektet er at ruste sporene til fremtidens grønne og klimavenlige jernbane og konkret består arbejdet i at udskifte og forny slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningen. Herudover forbedres underbygningen, og afvandingssystemet renoveres.

Fornyelsen af sporene vil betyde, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover den øgede komfort og forbedrede drift er fornyelsen også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye signalsystem på strækningen giver mulighed for.
 
Læs mere om sporfornyelsesprojektet på Banedanmarks hjemmeside. 

Projektet tilrettelagt, så det løber over to år for at genere togtrafikken mindst muligt under sporfornyelsen. Arbejdet med første fase mellem København og Glostrup gik i gang 17. april 2021 og forventes færdiggjort 7. november 2021. Den anden og sidste fase mellem Glostrup og Høje Taastrup udføres i 2022.

Mens der arbejdes på strækningen er der færre spor til rådighed. Der vil derfor være ændringer i togtrafikken. Læs mere om ændringerne hos DSB. 

Husk også, at det er muligt at planlægge sin rejse på Rejseplanen

Hvor: Fredericia-Aarhus
Hvad: Forberedende bro-arbejder til elektrificeringen
Hvornår: September 2021

Banedanmark er i disse år i gang med at forberede strækningen mellem Fredericia og Aarhus til elektrificeringen. Som en del af det forberedende arbejde skal skabes plads til kørestrømsanlæg under broer og viadukter, der mange steder er for lave. Nogen steder skal broer derfor hæves, andre steder sænkes sporet under broen, og nogle steder rives broer helt ned og erstattes med nye. 

Læs mere om Banedanmarks arbejde med at elektrificere jernbanen. 

Broarbejdet er planlagt, så det forstyrrer togdriften så lidt som muligt, men kan dog påvirke togtrafikken i kortere perioder. 

Læs mere om ændringerne på DSB's hjemmeside.

Husk også, at det er muligt at planlægge rejsen på Rejseplanen.

 

Hvorfor: Ibrugtagning af sikringsanlæg ved Næstved
Hvornår: Fra om aftenen d. 27. august - til og med d. 7. september 2021

Banedanmark gennemfører i disse år en omfattende opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, som forberedelse til den kommende Femern-Bælt forbindelse. 

I slutningen af august skal Banedanmark sætte et opgraderet sikringsanlæg ved Næstved i brug. Anlægget er blevet opgraderet, som del af elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved, så der kan indsættes klimavenlige el-tog på strækningen senere på året. 

Udover ibrugtagningen af sikringsanlægget ved Næstved skal der også gennemføres test af det nye signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster, og der foretages prøvegravninger på Falster, som forberedelse til de kommende kørestrømsmaster, der er en del af elektrificeringen af Ringsted-Femern banen.

Læs mere om arbejdet ved Næstved Station (Pressemeddelelse)

Mens arbejdet står på kan der ikke køre tog mellem Ringsted-Nykøbing Falster og mellem Køge-Næstved. DSB indsætter togbusser på strækningen. 
Læs mere om togbusser hos DSB

Husk også at du kan planlægge din rejse på Rejseplanen

 

Banedanmark udruller i øjeblikket et nyt signalsystem på strækningen mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster. Det betyder, at de gamle signaler langs skinnerne bliver erstattet af et nyt system, som på sigt bl.a. vil give flere tog til tiden, en øget sikkerhed på fjernbanen og mulighed for en hyppigere togdrift.

Inden det nye signalsystem kan sættes i drift til december, skal det testes i fire weekender i september og oktober. Derfor kører der ikke tog mellem Næstved og Nykøbing Falster i weekenderne i uge 36-39 fra klokken 21.30 fredag aften og frem til klokken 4.30 mandag morgen.

Læs mere om det nye signalsystem på fjernbanen.

DSB indsætter togbusser, mens der ikke kører tog. Læs mere om togbusser hos DSB.

Se, hvordan togene kører på alle stationer på fjernbanen og s-banen

nyheder om sporarbejderne på banen

 banens aktuelle projekter

Planlægning og kontakt

Andre nyheder om trafikinformation