Jernbanesikkerhedsplaner for vedligehold

Her finder du skabeloner og retningslinjer for vedligeholdelsesopgaver.

 

Arbejder for Storebælt  A/S og Øresund A/S

Ved arbejder på Sund & Bælts infrastruktur - Strækning 1 Korsør - Nyborg samt strækning 11 (København H/Vigerslev) - Kastrup, skal Jernbanesikkerhedsplaner sendes til TA-bane@sbf.dk Dog undtaget planer for flere strækninger, som sporjustering, ballastsupplering, køreledningsvedl. ol. opgaver.

Ved tvivl, kontakt jernbanesikkerhedsplaner@bane.dk  eller TA-bane@sbf.dk

 

Eksterne bygherres arbejde i - og ved sporet.

Tilladelse hos Banedanmark Arealer skal indhentes og vedhæftes Jernbanesikkerhedsplanen, hvis opgaven ikke udføres for Banedanmark samt, hvis der på nabomatrikler er aktiviteter, hvor, der er risiko for at påvirke banens stabilitet. Dette gælder ikke alm. vedligehold, for eksisterende aftaler, af eksisterende installationer/bygninger mm. på Banedanmarks område.

Ved tvivl, kontakt jernbanesikkerhedsplaner@bane.dk eller Arealer@bane.dk

https://www.banedanmark.dk/Leverandoer/Adgang/Virksomheder-der-skal-arbejde-taet-paa-banen

 

 

Kontakt

Skabeloner og retningslinjer

Filnavn Download
Retningslinjer funktionskort arbejdskoersel ver_ 5_6 _1_ (1)
Retningslinjer funktionskort vedligehold spor ver_ 5_7 (1)
Retningslinjer jernbanesikkerhedsinstruktion (2)
Retningslinjer jernbanesikkerhedsplan
Retningslinjer koordinerende jernbanesikkerhedsplan
Skabelon Funktionskort arbejdskoersel ver_ 2.4 (3)
Skabelon Funktionskort vedligehold spor ver_ 6.0 (6)
Skabelon jernbanesikkerhedsinstruktion(2)
Skabelon jernbanesikkerhedsplan (2)
Skabelon koordinerende jernbanesikkerhedsplan (1)
Skabelon SR_ORF_ORS Hastighedsnedsættelser (1)