Legitimationskort

Her får du information omkring det elektroniske legitimationskort som fremsendes elektronisk til alle der har gennemført kurset Pas på, på banen.

Midlertidig løsning

På grund af udfordringer med den eksisterende Android/IOS app (Banedanmarks kvalifikations tjek) idriftsættes, der nu en ny midlertidig applikation, som kan tilgås via Microsoft Authenticator.

 

Den gamle løsning kan fortsat bruges, men har man udfordringer med at benytte den så skal man altså følge den informationsmail og vejledning, der udsendes i forbindelse med, at man oprettes som bruger. 

 

 

I bunden på denne side er der lavet en FAQ.

 

Legitimationskortet

Legitimationskort udstedt af Banedanmark har en unik QR-kode, som SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer kan scanne ved hjælp af en Banedanmark-app på deres mobil eller tablet. Når et legitimationskort scannes, vil kortejerens gyldige sikkerheds- og banetekniske kvalifikationer kunne ses direkte fra Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser hos Banedanmark, der vises i app'en.

Opnår en person en ny kvalifikation, får fornyet en kvalifikation eller mister en kvalifikation, vil det fremgå når legitimationskortet scannes, så snart vedkommendes kvalifikationer er opdateret i Banedanmarks database.

Personer skal fortsat holde øje med, hvornår deres kvalifikationer udløber. Kursuskontaktpersoner kan fremadrettet se medarbejderes kvalifikationer i Fiori.


Et billede af et legitimationskort med en unik QR-kode
E-card

  

Adgang til kvalifikationstjek (E-card)

Personer der bliver uddannet SR-arbejdsledere får tilsendt et personligt login til Banedanmarks kvalifikations app.

Midlertidig løsning

Det er i den midlertidige løsning ikke muligt, at scanne medarbejdernes legitimationskort. Man skal i stedet, i den midlertidige løsning, skrive medarbejdernummer (trykke enter) for så dernæst at kontrollere de kvalifikationer, der vises for den indtastede medarbejder.

 

Pixi-vejledning udsendes sammen med personligt login.

 

 Ved oprettelse medsendes vejledninger der beskriver, hvordan app’en hentes og bruges samt øvrige informationer, som SR-arbejdsledere skal være opmærksomme på, når de scanner legitimationskort.

App 

 

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til Uddannelse på bdkuddannelser@bane.dk

FAQ

For at kunne logge ind på den eksisterende Android/IOS app kræves det, at du har internetsignal på din enhed, og at du har et gyldigt login. Er dit login udløbet så kontakt saphr@bane.dk.

Midlertidig e-card løsning

Hvis du har spørgsmål til

 

  • hvordan man installere og får adgang via Microsoft Authenticator,
  • hvordan du logger på applikationen,
  • hvordan du nulstiller password til hhv., den ”gamle” IOS / Android app eller den nye midlertidige applikation,
  • eller hvis du har lignende spørgsmål,


så skal du som
intern Banedanmark medarbejder oprette en sag via linket her: HR SAP - BaneDK - BaneDk (service-now.com) og som ekstern konsulent / SR arbejdsleder med en @bane.dk mail – skal du kontakte saphr@bane.dk


Hvis du har spørgsmål til selve kvalifikationstjek applikationen, så send venligst en mail til 
kvalifikationstjek.scanninger@bane.dk

Når du scanner et kort med den gamle Android/IOS app kan du se de gyldige kvalifikationer for den pågældende medarbejder, hvis kort du har scannet.

Midlertidig løsning

Det er i den midlertidige løsning ikke muligt, at scanne medarbejdernes legitimationskort.

Man skal i stedet, i den midlertidige løsning, skrive medarbejdernummer (trykke enter) for så dernæst at kontrollere de kvalifikationer, der vises for den indtastede medarbejder.

 

For begge løsninger gælder, at udløbne kvalifikationer ikke vises.

App'en virker i styresystemerne IOS og Android, og både på telefon og tablet. 

Midlertidig løsning

Fungerer den nuværende applikation ikke, får du ny mobiltelefon i nær fremtidig eller har du andre udfordringer med IOS/ Android applikationen, så anbefaler vi, at du i stedet benytter den nye midlertidige applikation.

 

Den midlertidige løsning kan, hvis man er oprettet som bruger, tilgås på både PC, telefon og tablet.

Alle SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer får i løbet af deres uddannelse til SR-arbejdsleder 2 et personligt login til app'en samt vejledning I, hvordan den hentes og bruges. 

Som kursuskontaktperson eller SR-arbejdsleder er du forpligtet til at sende en mail til saphr@bane.dk hvis en medarbejder eller dig selv ikke længere skal have adgang til app´en.

Hvis du ved scanning med den gamle app i Android/IOS konstaterer, at en medarbejder mangler kvalifikationer så tryk på ikonet "Rapporter manglende kvalifikation". Hvis der er yderligere kommentarer så tilføj det i mailen og tryk send. 

Midlertidig løsning

Benytter du den midlertidige løsning skal du ”manuelt” sende en mail, når du kan tilgå dit mailprogram.

 

Mailen skal indeholde medarbejdernavn, medarbejdernummer (50xxxxxx) samt angivelse af hvilken kvalifikation, der mangler. Emnefeltet skal være: Rapporter manglende kvalifikation.

 

For begge løsninger gælder at mailen skal sendes til kvalifikationstjek.scanninger@bane.dk