Legitimationskort

Her får du information omkring det elektroniske legitimationskort som fremsendes elektronisk til alle der har gennemført kurset Pas på, på banen.

I bunden på denne side er der lavet en FAQ.

Legitimationskortet

Legitimationskort udstedt af Banedanmark har en unik QR-kode, som SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer kan scanne ved hjælp af en Banedanmark-app på deres mobil eller tablet. Når et legitimationskort scannes, vil kortejerens gyldige sikkerheds- og banetekniske kvalifikationer kunne ses direkte fra Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser os Banedanmark, der vises i app'en.

Opnår en person en ny kvalifikation, får fornyet en kvalifikation eller mister en kvalifikation, vil det fremgår når legitimationskortet scannes, så snart vedkommendes kvalifikationer er opdateret i Banedanmarks database.

Personer skal fortsat holde øje med, hvornår deres kvalifikationer udløber. Kursuskontaktpersoner kan fortsat se deres virksomheds medarbejderes kvalifikationer i kursusportalen.


Et billede af et legitimationskort med en unik QR-kode
E-card

  

Adgang til scanning af legitimationskort

Personer der bliver uddannet SR-arbejdsledere får tilsendt et personligt log-in til den app, hvori legitimationskortet scannes. Her medsendtes også en vejledning der beskriver, hvordan app’en hentes og bruges samt øvrige informationer, som SR-arbejdsledere skal være opmærksomme på, når de scanner legitimationskort.

App 

Det er også muligt for øvrige personer at få adgang til app’en, hvis det ønskes.

Adgang kan fås ved sende en udfyldt Tro- og loveerklæring samt en kort begrundelse for ønsket om adgang til bdkuddannelser@bane.dk.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til Uddannelse på bdkuddannelser@bane.dk

FAQ

For at kunne logge ind på app'en kræves det, at du har internetsignal på din enhed, og at du har et gyldigt login. Er dit login udløbet, eller har du andre udfordringer, så kan du kontakte bdkuddannelser@bane.dk. Det er dog altid muligt at slå en medarbejder op direkte i SAP-portalen på https://vedligehold.bane.dk/irj/portal (du skal være logget ind).

Når du scanner et kort med app'en kan du se de gyldige kvalifikationer for den pågældende medarbejder, hvis kort du har scannet. Udløbne kompetencer vises ikke i app'en.
App'en virker i styresystemerne IOS og Android, og både på telefon og tablet. Har du en enhed med et andet styresystem eller kun en bærbar, er det muligt at slå medarbejdere op i SAP-portalen på https://vedligehold.bane.dk/irj/portal (du skal være logget ind).
Alle SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer får i løbet af deres uddannelse til SR-arbejdsleder 2 et personligt login til app'en samt vejledning I, hvordan den hentes og bruges. Er du ikke SR-arbejdsleder eller SR-koordinatorer, men har behov for at få adgang til app'en, kan du skrive til bdkuddannelser@bane.dk, som kan oprette dig som bruger.