Jerne Station 4D

4D Visuailsering af Jerne station der ligger i den østlige del af Esbjerg.

Video af spuns opsætning på anlægget.

Visualisering af perrondele løftet med kran.