Ny på Banedanmarks strækninger

Hvis du vil opstarte jernbanevirksomhed, kan du få rådgivning og hjælp af Banedanmark. Her kan du læse mere om, hvem Banedanmark er, og hvordan du kan kontakte os, så vi kan guide dig godt i gang med de første indledende og undersøgende faser.

Banedanmark som styrelse

Banedanmark er en statslig styrelse og hører under Transportministeriet. Som Danmarks største infrastrukturforvalter vedligeholder, drifter og fornyer vi den statslige jernbane.
Vi er organiseret med fire divisioner, hvor Trafik har ansvaret for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. I samarbejde med jernbanevirksomhederne udarbejder vi køreplaner for både passager- og godstransport. Igennem analyser og opfølgning udvikler vi køreplaner, så trafikken bliver afviklet så effektivt og smidigt som muligt.


Opstartsprocessen og det videre forløb

For at opstarte jernbanevirksomhed i Danmark skal du indhente en række tilladelser, licenser, certifikater mv. hos Banedanmark samt Trafikstyrelsen. Du skal indgå en adgangskontrakt med Banedanmark samt ansøge om kapacitet til transporter. Når de første indledende faser er overstået, og en egentlig proces vedrørende kapacitetstildeling og godkendelse som jernbanevirksomhed er i gang, vil du få tilknyttet en ressourceperson, der er den daglige indgangsvinkel til Banedanmark.

Trafikstyrelsen udsteder licens, sikkerhedscertifikat og ibrugtagningstilladelse samt typegodkender det rullende materiel. Betingelserne for samt vejledning vedrørende ansøgninger kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside.

For at drive jernbanevirksomhed i Danmark er det nødvendigt at have en ansvarsforsikring, der dækker person- og tingskade.

Der er stor forskel på reglerne om dokumentation i de europæiske lande. Har du derfor en transport, der er grænseoverskridende, er det vigtigt at indsamle den nødvendige dokumentation fra de pågældende lande.


Læs mere