Registrering af ydelser

Når vi har indgået en samarbejdsaftale om levering af serviceydelser, opretter Banedanmark adgang i Leverandørportalen for jer på de serviceydelser, som er beskrevet i kontrakten, så I selv kan registrere jeres arbejde.

For at kunne registrere ydelser skal du have firma-bruger adgang.

Kontrakt og Indkøbsordre

Når kontrakten er indgået, sender vi en indkøbsordre til jer. På indkøbsordren finder du alle data, der er brug for, når du registrerer fremdriften på arbejdet. Denne serviceregistrering laver du i Leverandørportalen. Det er også muligt at se og ændre på de prognoser, der er gældende for vores samarbejde. 

Afregning og godkendelser

Det er vigtigt, at registreringerne er lavet inden den sidste hverdag i en måned, så vi kan sikre hurtig og korrekt afregning.

Hvis jeres virksomhed er tilmeldt automatisk afregning, så vil afregningsbilaget for det udførte arbejde automatisk blive sendt, så snart vi har en godkendt registrering. Er jeres virksomhed ikke tilmeldt automatisk afregning, så skal I sende os en faktura. Fakturaen skal indeholde en reference til serviceregistreringen og indkøbsordrenummer.

Brugervejledning til registrering af ydelser

Filnavn Download
Rapport - A conto specifikation v1 0
Registrering - Indkøbsordre
Registrering - Indkøbsordre med Tilbudsliste