Sådan kører togene

I Banedanmark måler vi punktlighed på 2:59 minutter.
 
Vi måler på punktlige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter for passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Punktligheden bliver mere påvirket, hvis et myldretidstog, fyldt med passagerer, bliver forsinket, end hvis der alene måles på togets ankomst.
 
Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
 

Når vi måler punktligheden, er der fire forskellige parametre:

  • Målemetoden: I Danmark måler vi fortrinsvis efter, hvor mange passagerer, der ankommer til tiden.  

  • Registreringspunkter: Registreringen kan ente foregå løbende undervejs på udvalgte stationer eller udelukkende på endestationen. I modsætning til i mange andre lande anvender Danmark løbende registreringer, hvilket er det skrappeste krav. 

  • Forsinkelseskriterier: I Danmark er grænsen tre minutter. Ankommer et tog tre minutter eller senere i forhold til køreplanen, er det forsinket. 

  • Aflysningskriterier: I Danmark anvender vi et aflysningskriterium på 72 timer, så hvis et tog aflyses mindre end 72 timer før afgang, påvirker det punktligheden negativt.

På alle fire områder bruger Danmark de mest ambitiøse kriterier.

Målsætning

Banedanmark har målsætninger for kunde- og togpunktligheden for de forskellige jernbanevirksomheder. På punktlighedssiderne kan du se både punktlighedsmålene, samt hvor punktligt togene rent faktisk har kørt,
 
Du kan se punktligheden for togene på månedlig basis herunder eller downloade excel-filen med punktlighedstallene.

 

 Punktlighed

 

 
""

Banedanmarks ansvar

Hvad er Banedanmarks ansvar for punktligheden?

Læs om vores ansvar
""

Punktligheden

Se notat fra april 2024 om punktligheden på den danske jernbane.

Læs notatet

Opgørelser af punktligheden