Fordele ved de nye signalsystemer

Med en totaludskiftning af signalsystemerne på hele jernbanenettet får passagererne en mere pålidelig jernbane med mere stabil togdrift og flere tog til tiden. Udskiftningen af signalsystemerne er en nødvendig reinvestering i de udlevede signalanlæg, som samtidig vil give nogle markante fordele for passagererne på både S-banen og fjernbanen. 

 

Hvorfor skal signalanlæggene udskiftes?

Det er nødvendigt at skifte signalanlæggene på fjern- og s-banen på grund af deres høje alder.

Signalanlæggene på det danske jernbanenet er typisk mere end 30 år gamle og er et miks af mange forskellige teknologier. De ældste sikringsanlæg daterer sig helt tilbage fra 1930'erne, og hovedparten af anlæggene er installeret i perioden frem til og med 1970'erne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj - og det er fejlraten også.  

De fleste anlæg er installeret i 1950'erne og 1960'erne og de ældste anlæg daterer sig helt tilbage til 1930érne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj og det kan give fejl der medfører forsinkelser i togdriften. Alderen giver også udfordringer med vedligeholdelsen, da flere af komponenterne i de gamle anlæg er gået ud af produktion. Det gør det svært at skaffe reservedele, der ofte kun kan skaffes til veje ved at "kannibalisere" gamle ellers nedlagte anlæg.

Den samlede udgift ved at udskifte alle signalsystemer er på sigt langt billigere end at vedligeholde de gamle anlæg. Ved en totaludskiftning af signalanlæggene til moderne teknologi, forventer Banedanmark at en stor del af de forsinkelser, der skyldes signalfejl, forsvinder. På fjernbanen forventes et fald på ca. 80% i signalrelaterede fejl, mens der på S-banen forventes et fald på ca. 50%. 

De nye signalsystemer forventes at reducere antallet af signalrelaterede fejl væsentligt, hvilket hvert år betyder, at passagererne vil spare henholdsvis ca. 140.000 forsinkelsestimer på S-banen og ca. 790.000 på fjernbanen.

De nye signalsystemer vil desuden medføre en række fordele for togdriften og passagererne, herunder en mere effektiv og pålidelig togdrift, mulighed for højere hastighed og/eller større kapacitet på nogle strækninger og et ensartet, højt sikkerhedsniveau på alle strækninger.

Flere tog til tiden

De nye signalsystemer er langt mere pålideligt end de gamle, og udskiftningen af signalsystemerne vil skabe en mere stabil togdrift og forbedre regulariteten, så flere tog vil komme til tiden. De nye signalsystemer forbedrer kommunikationen mellem tog og trafikcentre og skaber optimale muligheder for en glidende og fejlfri togdrift. 

En udskiftning af signalsystemerne vil således øge regulariteten som følge af færre signalfejl. Med udskiftningen af signalsystemerne forventes det, at ca. 80% af de signalrelaterede forsinkelser forsvinder på fjernbanen. For S-banen er tallet 50%. Sammen med fornyelsen af sporene forventes passagererne årligt at spare ca. 140.000 timer på S-banen. 

Højere hastighed på nogle strækninger

Ved at udskifte signalsystemerne vil strækningshastigheden kunne hæves på flere strækninger rundt omkring i landet - både på S-banen og fjernbanen. Når signalsystemerne udskiftes, vil signalanlæggene ikke længere begrænse togenes hastighed. Den højeste tilladte hastighed på en strækning vil fremover alene være bestemt af den øvrige jernbaneinfrastruktur, køreplaner og togmateriel. Altså af i hvor god stand for eksempel spor, overkørsler, broer og perronovergange er.

Bedre passagerinformation

Passagerinformation er de oplysninger, som passagererne får om ventetider, forsinkelser eller andre uregelmæssigheder via højttalere og skærme på stationerne.

Overgangen til de nye signalsystemer gør det muligt at få information ud til passagererne om trafikken på de enkelte strækninger langt hurtigere og mere præcist, end det opleves i dag.

Information om ventetid til næste tog og forsinkelser vil således blive mærkbart forbedret på fjernbanen med det nye signalsystem. Den forbedrede information er en klar gevinst ved det nye system og hænger sammen med, at det nye fjernstyringssystem bliver mere centraliseret og automatiseret end det gamle. 

Det nye system kan opsamle flere og mere præcise informationer om, hvor togene er, ankomsttidspunkt og afvigelser i forhold til køreplanen. Samtidig forbedres grundlaget for den information om togdriften, der gives via internettet, SMS med videre. 

Det nye signalsystem på S-banen ventes ikke at ændre grundlæggende ved den nuværende kvalitet af passagerinformationen. Det skal ses i sammenhæng med, at det eksisterende fjernstyringssystem på S-banen i forvejen er centraliseret og automatiseret.

Ensartet højt sikkerhedsniveau

Overgangen til ERTMS på fjernbanen og bybanesystemet CBTC på S-banen betyder,  der kommer et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen. Selvom sikkerhedsniveauet på jernbanen i dag generelt er meget højt, er det ikke ens på alle strækninger. Med udskiftningen af signalsystemerne løftes sikkerhedsniveauet på både fjernbanen og S-banen, så det kommer op på det højeste nuværende niveau.

Yderligere fordele

Etableringen af det nye signalsystem medfører desuden billigere vedligeholdelse af udstyret i og omkring sporene samt fjerner de barrierer der eksisterer i dag for grænsekrydsende trafik på fjernbanen.