Fjernbanen

Nyt fælles europæisk signalsystem til fjernbanen

Om fjernbanens nye signalsystem

Banedanmark er i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS (European Railway Traffic Management System). Det skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret system til fjernbanen, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio. Med det nye system, skal der ikke længere være fysiske signaler langs sporene, som vi kan se dem i dag. I stedet vises signalerne direkte til lokomotivføreren på en skærm i togets førerrum.

ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om i Europa.

En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder langt mindre udstyr langs banen. Det betyder, at antallet af fejl vil falde markant og at op mod 80 % af de signalfejl der er på banen i dag, vil forsvinde og dermed give flere tog til tiden.

Samtidig skal der ikke længere bruges penge til at drive og vedligeholde de flere tusinde fysiske signaler på fjernbanen. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger på fjernbanen.

 

 

 

Udrulningskort - nye signalsystemer - fjernbane


Frem mod 2033 udruller Banedanmark den nye signalsystem på fjernbanen
- strækning for strækning.
Planen er opdateret i maj 2024.

Kortet som PDF.

 

Nyt fælles europæisk signalsystem

Fjernbanens nye signalsystem, European Railway Traffic Management System (ERTMS), er en fælles europæisk standard for signalsystemer til jernbaner, der består af togkontrolsystemet ETCS og radiosystemet GSM-R. På den danske fjernbane baseres det nye system på det såkaldte ERTMS-niveau 2.

Mange lande i Europa anvender allerede i dag ERTMS på enten niveau 1 eller 2 på flere strækninger. Samtidig er en række lande i gang med at etablere og tage systemet i brug på flere strækninger.

Med ERTMS-niveau 2 foregår al datakommunikation mellem signalsystemet og togene via digital GSM-R radio. Kommunikationen foregår mellem et radioblokcenter og togenes ETCS-computer. GSM-R radio bruges også som togradio f.eks. til talekommunikation mellem lokomotivfører og fjernstyringsmedarbejder.

Togtrafikken kan lettere krydse grænser

Med det fælles europæiske ERTMS bliver det fremover muligt at styre samme tog gennem flere lande uden særskilte togkontrol- og radiosystemer. I dag skal tog være rustet med de enkelte landes nationale tog-kontrolsystemer og radiosystemer for at kunne køre i flere lande. For eksempel har Thalys-togene, der i dag kører mellem Paris og Köln seks forskellige togkontrolsystemer. Det vil ikke længere være nødvendigt efter udskiftningen til ERTMS, da ERTMS er et europæisk standardsystem, der efterhånden vil erstatte de nationale togkontrolsystemer.

Overgang mellem gammelt og nyt signalsystem

Hele den danske fjernbane skal udstyres med nyt signalsystem, strækning for strækning. Det betyder, at der kommer en periode, hvor mange tog skal kunne køre fra strækninger med gammelt signalsystem over på strækninger med ny signalteknologi.

Derfor har Banedanmark udviklet et oversættelsesmodul, en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Modulet tilsluttes et ERTMS-udrustet tog, og gør det muligt for toget også at køre på informationerne fra det nuværende danske sikkerhedssystem ATC. Modulet oversætter så at sige informationerne fra strækningens danske ATC til togets ERTMS udrustning.

Metoden skal også bruges i Øresundstogene, som skal kunne køre på både danske og svenske systemer. Her udstyres togene med ERTMS og både dansk og svensk STM. Når et dansk tog kører i Danmark vil dansk STM oversætte den danske ATC til togets ERTMS. Når toget så krydser ind i Sverige vil svensk STM på samme måde oversætte den svenske ATC til togets ERTMS.

Læs mere om ertms og de nye signalsystemer

Seneste nyt

EU TEN-T