Nyt udstyr i togene

Alle tog på fjernbanen skal over de kommende år udrustes med togkontrolsystemet ETCS (European Train Control System). De er en forudsætning for, at togene kan køre på strækninger med det nye signalsystem.

Med det nye system modtager lokomotivføreren signalet direkte på en skærm i førerrummet via radiokommunikation. Det betyder, at de fysiske signaler, som du i dag kan se langs jernbanen i form af små trafiklys bliver overflødige. Med det nye signalsystem vil meget af det udstyr, som ellers har været en fast del af jernbanen, forsvinde.

Det nye, radiobaserede togkontrolsystem, som er baseret på den nye generation af de europæiske specifikationer (baseline 3), vil gøre det muligt at køre flere tog med kortere mellemrum. Det skyldes, at signalafsnittene i sporet kan gøres kortere, når der ikke skal opsættes fysiske signaler for hvert afsnit.
Det vil fortsat være lokomotivføreren, som styrer toget. Togkontrolsystemet overvåger blot, om føreren faktisk kører efter signalerne. Hvis der køres for hurtigt eller frem for rødt signal, stopper systemet toget. 

Oversættelse fra gammelt til nyt

I udrulningsfasen vil der være mange tog, som skal kunne køre fra strækninger med gammelt signalsystem over på strækninger med ny signalteknologi. For at gøre dette muligt, er der udviklet et oversættelsesmodul, kaldet STM (Specific Transmission Module), der sikrer, at tog udrustet med ETCS kan køre på strækninger med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC). 

Banedanmark er nået i mål med tog nummer 150, som nu er klar til at køre med det nye signalsystem i intercity- og regionaltrafikken.

Det nye togradiosystem - GSM-R

Banedanmark er også i gang med at udskifte det nedslidte togradiosystem med et system, der er baseret på den europæiske standard GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway).

GSM-R er et radiosystem for tale- og datakommunikation mellem lokomotivførere, rangerfolk, trafikledere samt signalsystemet. Desuden muliggør GSM-R kommunikation mellem fjernstyringscentralen, det øvrige personale i toget og passagerer via højtalerudkald. Alle tog bliver således udstyret med en digital radio, der anvender GSM-R teknologien. Det nye radioanlæg erstatter et ældre analogt anlæg, og vil driftsmæssigt være mere stabilt. En højere oppetid er afgørende af hensyn til overførsel af kørselstilladelser til de ETCS-computere, som kontrollerer togene. Den høje oppetid sikres bl.a. ved, at alt centralt teknisk udstyr er dubleret.
 
Der er allerede etableret 330 såkaldte GSM-R sites langs hele jernbanen i Danmark. Et site er et område, hvor der er opstillet en radiomast og tilhørende sender og modtagerudstyr. 

Læs mere om dem nye signaler

EU-logo for TEN-T-samarbejdet