Ny station i Nørre Alslev

I forbindelse med anlægget af banen fra Ringsted til Femern bygger Banedanmark Nr. Alslev Station om
I forbindelse med anlægget af banen fra Ringsted til Femern bygger Banedanmark Nr. Alslev Station om. Hele stationen flytter lidt sydpå og får en gangbro med elevatorer. Den nuværende gangtunnel bliver bevaret, så der er flere muligheder for at komme på tværs af banen. Desuden kommer der blandt andet nye læskure og støjskærme på begge sider af banen.
 
Entreprenøren har etableret byggeplads, og 27. marts går arbejdet på perron og spor ud mod Skernevej i gang. Skernevej lukkes for gennemkørsel 26.03.2021.

Gener fra arbejdet
Der vil være støj fra arbejdet og de maskiner, som bliver benyttet. Langt den overvejende del af arbejdet vil dog finde sted i dagtimerne. Da vi skal have materialer fragtet til og fra stationsområdet, vil der være forøget tung trafik gennem byen.

Efter påske og frem til den 30.04. kører togene i ét spor (sporet ved stationsbygningen). 30.04.2021 lukker banen helt og erstattes af togbusser fra Orehoved til Rødby. Når togene igen begynder at køre på Falster i begyndelsen af august, åbner den nye Nr. Alslev Station.