Banedanmark er i gang med en forundersøgelse af mulighederne for hastighedsopgradering på S-banenetværket. Projektet er den del af den politiske aftale om "Metro, letbaner, nærbaner og cykler" fra 12. juni 2014, hvor det er besluttet at igangsætte undersøgelser af en række projekter, herunder forbedringer af S-banen.
Projektet er sat i gang for at undersøge den eksisterende S-bane, og hvordan kunderne kan betjenes bedre i form af kortere transporttid og eller bedre regularitet. Især omkring stationerne er der flere lokaliteter, hvor der med fordel kan optimeres, så hastigheden kan sættes op. På andre lokaliteter kan det være et køreledningsanlæg som ved opdatering vil medføre, at hastigheden kan øges.

Status på projektet:
Banedanmark er i gang med undersøgelser af spor, kørestrøm og broer. Der ændres minimalt ved sikringssystemet, da der er en plan for, hvornår det nye sikringssystem er udrullet på S-banen og dermed et helt nyt anlæg.