Ramning og vibrering er nu afsluttet

Ramningen af betonpæle og nedvibrering af spunsplader er nu overstået på både Parkboulevarden og Viborgvej.
På Parkboulevarden har vi rammet 24 betonpæle - 420 meter pæle i alt - og nedvibreret 1015 meter spunsplader. På Viborgvej er i alt 102 betonpæle – 3200 pæle meter – blevet rammet i jorden og derudover er 4890 meter spunsplader blevet nedvibreret.

Det betyder, at de mest støjende aktiviteter på både Parkboulevarden og Viborgvej i dag den 19. juli er afsluttet. ”Vi er glade for at kunne informere om at støjen fra ramning og vibrering af pæle og spuns nu er afsluttet – endda cirka en uge før planlagt”, siger byggeleder Bent Jensen.

Nu fortsætter arbejdet på de to byggepladser med støbning af vederlagsbjælker og udlægning af betonelementer henover broerne. Herefter kommer støbning af selve dækket på de to broer.

Trafikken
Parkboulevarden bliver genåbnet for gående og cyklister den 13. august kl. 7.00, mens trafikken på Viborgvej fortsætter ad interimsvejen frem til december. Spærring af togtrafikken mellem Langå og Hobro bliver ophævet den 26. august, når også sporombygningen på strækningen er gennemført.

Åben skurvogn
Vi holder ’Åben skurvogn’ hver onsdag mellem kl. 16-18.00 frem til og med den 22. august. Så har du har spørgsmål til byggeledelsen, er du velkommen på byggepladsen i dette tidsrum.