Aktuelt

Elektrificering af jernbanen

Frem mod 2029 elektrificerer Banedanmark en stor del af det statslige jernbanenet. Det betyder, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog. Med de mange dobbeltsporede strækninger, når vi samlet op på 1150 kilometer spor, som elektrificeres.

Fra diesel til el

Eltog støjer mindre en dieseltog - især ved lave hastigheder, og når de holder stille på stationer, perroner og i klargøringsspor. Naboer til banen vil derfor opleve færre gener, når jernbanen er elektrificeret. Eltog accelererer og bremser bedre, samtidig med at bremseenergien genbruges. Elektrificeringen af jernbanen giver, sammen med de nye signaler, mulighed for at køre med højere gennemsnitshastighed, og dermed kan rejsetiden forkortes.

En grøn og effektiv jernbane

For at det er muligt at elektrificere, skal jernbanen fornyes og opgraderes. Hver strækning skal hastighedsoptimeres, og der skal opsættes elmaster og kørestrømsledninger. Herudover indfører Banedanmark et nyt digitalt signalsystem, som på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

Fordele ved eltog og elektrificering

  • CO2-reduktion når vi skifter fra dieseltog til eltog
  • Forbedret miljø og biodiversitet langs banen
  • Øgede hastigheder mellem  160 til 200 km/t
  • Kortere rejsetider
  • Mindre støj og partikelforurening på stationer og langs banen
  • Mere stabil drift
""

Her er vi i gang med at elektrificere

Læs mere om de strækninger vi arbejder på.

Læs mere om strækningerne
""

Sådan elektrificerer vi jernbanen

Hvad skal der til, før vi kan køre eltog på jernbanen?

Læs mere om processen
""

Få et overblik over elektrificeringen

Se et kort over ny, gammel og kommende elektrificering

Se kort
Valmuer langs jernbanen

Publikationerne om Elektrificeringen

Alle publikationer om elektrificeringen

Find publikationerne

Medfinansieret af EU