Ny viadukt i Vordingborg

Ny viadukt i Vordingborg giver trafikale omlægninger

Umiddelbart efter nytår går vi i igang med at etablere en helt ny og sikrere viadukt på Orevej under jernbanen og Brovejen i Vordingborg. Den nye viadukt bliver fire meter bredere end den nuværende, og der bliver derfor plads både til cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Viadukten bliver desuden højere og får ingen højdebegrænsning.

Orevej vil være helt lukket for trafik under jernbanen og Brovejen, mens vi arbejder på den, og der vil derfor være forskellige trafikale omlægninger i området.

For cyklister bliver der anlagt en ny sti, som forbinder Rampen med stien under Masnedsundbroerne, så man på den måde kan komme på tværs af banen. 

Da der kun er ét spor åbent på Brovejen, opfordrer vi bilister mellem Vordingborg og Falster til at køre ad Farøbroen, hvor det er muligt.

Vi forventer at være færdige med at bygge den nye viadukt i efteråret 2019.