Sporspærringer

Der kører tog på den danske jernbane 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det kræver, at de over 3000 kilometer spor, der er på det statslige jernbanenet, er godt vedligeholdt. Samtidig er Banedanmark i gang med historisk mange store jernbaneprojekter, hvor vi bygger nye baner, installerer nyt signalanlæg på hele jernbanen og elektrificerer store dele af den.

En del af disse arbejder kræver, at vi spærrer spor i kortere eller længere perioder.

Vi bestræber os på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne, så togtrafikken – og dermed du som passager – generes mindst muligt. Da meget af arbejdet foregår om natten, giver langt de fleste sporspærringer ingen gener. De spærringer, der har konsekvens for togtrafikken, placerer vi så vidt muligt altid i ydertimerne – cirka mellem klokken 23 og klokken 05 – og i weekender, hvor færre benytter toget.

Planlægningen

Banedanmark samarbejder tæt med jernbanevirksomhederne omkring spærringerne. Det gælder om, at det nødvendige arbejde kan udføres, mens passagererne generes mindst muligt. For du skal kunne regne med det, der står på rejseplanen, i køreplanen og på jernbanevirksomhedernes hjemmesider.

Spærringer skal være bestilt senest 19 uger før, at arbejdet skal udføres.

Den lange planlægningsfrist er med til at sikre, at jernbanevirksomhederne får så gode muligheder som muligt for at planlægge trafikken, informere passagererne og sørge for, at lokomotivførerne og togførerne kan få en vagtplan i god tid.

Men jernbanedrift er en udendørssport, og jernbanen er i drift året rundt. Det slider på den, og derfor opstår der akutte situationer, hvor det er nødvendigt med en sporspærring med kortere frist end de 19 uger.

De arbejdshold, der udfører planlagt vedligehold, bliver eksempelvis nogle gange flyttet til opgaver, som af hensyn til togdriften skal løses med det samme. Og derfor opstår der situationer, hvor spærringer planlægges med kortere frist.

På årsbasis er mellem 60 og 70 procent af spærringerne planlagt senest 19 uger før.

I de ti første måneder af 2019 var der:

  • Over 33.000 spærringer
  • Heraf gav 8262 ændringer i trafikken
  • Af disse lå 7500 i perioden mellem klokken 23 og 05

værd at vide om banen