Elektrificering mellem Fredericia og Aarhus

Vi forbereder den 108 kilometer lange strækning til elektrificering

Banedanmark elektrificerer frem mod 2026 den 108 kilometer lange og dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus. Der opsættes master langs banen, og banen udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsanlægget er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at 33 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne højde. Broerne skal om- eller nybygges, eller der skal gennemføres sporsænkninger. Vi rydder også bevoksningen i en afstand af 10 meter til banen, samt pålægger servitutter om eldrift langs banen.