Nyt signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg

Banedanmark er i fuld gang med næste etape i et af Europas mest ambitiøse digitaliseringsprojekter i jernbanesektoren.

 

I august 2022 tager Banedanmark det nye signalsystem i brug på strækningerne Holstebro og Vejle samt Herning-Skanderborg. Udrulningen starter i midten af maj og sker etapevis.


I forbindelse med udrulningen af signalsystemet udskifter vi bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installerer det sidste udstyr i sporene.  Det sker i perioden medio maj - medio august 2022. Under arbejdet bliver togtrafikken berørt. Vejtrafikken ved overkørslerne påvirkes også og mange bomanlæg bliver midlertidig lukket i en kortere periode. Ud over biltrafik gælder vejafspærringerne også for fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter, og vi beder alle trafikanter om at respektere lokal skiltning. 

For både togtrafikken og vejtrafikken  - se oversigt nederst på siden - er der tale om kortere perioder. Her på siden kan du holde dig opdateret om de trafikale ændringer. 

Weekender og perioder med driftsændringer for togtrafikken

Udrulningen af det nye signalsystem påvirker togdriften i en kortere periode, når vi skifter fra gammelt til nyt signalsystem. Det betyder aflyst eller reduceret togdrift. Strækninger og perioder fremgår i listen nedenunder. Husk, at planlægge din rejse på rejseplanen.dk, hvor du får alle detaljer om din rejse.

Struer-Vemb og Struer-Holstebro: 12.- 13. maj

Struer-Vemb: 20.-23. maj

Herning-Struer: 20.-23. maj og 3.-6. juni

Herning-Kibæk: 17.-20. juni

Herning-Silkeborg: 17.-20. juni og 20. juni - 8. juli

Herning-Skanderborg: 8.-18. juli

 

Borgerkommunikation

Maj 2022: Varsling om kommende arbejder i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg

Perioder med lukkede overkørsler

I forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem lukkes følgende overkørsler mellem Herning og Silkeborg midlertidig. Perioderne er med forbehold for ændringer. Følg lokal skiltning.

Overkørsel/vej

Omkørselsrute

Tidspunkt for midlertidig lukning

Tidspunkt for åbning

Hammerum Hovedgade
(Åben for gående og cyklister
samt togbusser)
 Se kort 20. juni kl. 01:00 22. juni kl. 23:00
Christian 8.'s vej
Cyklister og gående kan passere.
 Ikke tilgængelig  8. juli kl. 20:00  11. juli kl. 03:00
P. Steffensensvej, Ry  Se kort  11. juli kl. 01:00  15. juli kl. 23:00

I forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem lukkes følgende overkørsler mellem Brande og Vejle midlertidigt.

Overkørsel/vej

Omkørselsrute

Tidspunkt for midlertidig lukning

Tidspunkt for åbning

Hastrupvej Se kort 6. august kl. 20:00 13. august kl. 08:00
Dørkenvej Se kort 7. august kl. 20:00 13. august kl. 08:00
Skovbakken Se kort 9. august kl. 20:00 13. august kl. 08:00
Porshusvej Se kort 13. august kl. 20:00 26. august kl. 08:00
Ågade Se kort 14. august kl. 02:00 26. august kl. 08:00
Anlægsvej Se kort 13. august kl. 20:00 26. august kl. 08:00
Refstrupvej Se kort 6. august kl. 20:00 13. august kl. 08:00
Langgade Se kort 7. august kl. 20:00 13. august kl. 20:00
Mølvangsvej Se kort 12. august kl. 12:00 13. august kl. 23:00
 Gl. Viborgvej Se kort 14. august kl. 01:00 26. august kl. 08:00
 Fårupvej Se kort 13. august kl. 20:00 20. august kl. 08:00
 Vejlevej Se kort 13. august kl. 20:00 26. august kl. 08:00
 Lerbæk Møllevej Se kort 13. august kl. 20:00 20. august kl. 08:00
 Grejs Bakke Se kort 9. august kl. 20:00 13. august kl. 08:00
 Gl. Hornstrupvej Ikke tilgængelig 13. august kl. 20:00  26. august kl. 08:00

Kortvisning

Nyt fra projektet