Afsluttet

Sporfornyelse Struer Station

Sporene på Struer Station blev fornyet i 2022.

 
Banedanmark fornyede sporene på Struer Station fra april - november 2022.  Spor og sporskifter var slidte, og fornyelsen har derfor forbedret forholdene for togtrafikken på stationen. Sporfornyelsen skal reducere antallet af fejl på skinner og sporskifter, som kan medføre forsinkelser og uregelmæssigheder. 

Det har vi lavet

Vi har blandt andet udskiftet gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt er der tale om ca. 1,7 km nyt spor. Samtidig med sporfornyelsen på stationen blev broen, som fører banen over Bredgade, renoveret.

Vi har:

• Udskiftet skinner og sveller på ca. 1700 meter spor
• Bygget ny sporkasse, dvs. underlaget til skinner og sveller
• Udskiftet skærverne under sporet
• Udskiftet 18 sporskifter
• Nedlagt 17 sporskifter

Sporene på Struer Station blev fornyet i 2022.

 
Banedanmark fornyede sporene på Struer Station fra april - november 2022.  Spor og sporskifter var slidte, og fornyelsen har derfor forbedret forholdene for togtrafikken på stationen. Sporfornyelsen skal reducere antallet af fejl på skinner og sporskifter, som kan medføre forsinkelser og uregelmæssigheder. 

Det har vi lavet

Vi har blandt andet udskiftet gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt er der tale om ca. 1,7 km nyt spor. Samtidig med sporfornyelsen på stationen blev broen, som fører banen over Bredgade, renoveret.

Vi har:

• Udskiftet skinner og sveller på ca. 1700 meter spor
• Bygget ny sporkasse, dvs. underlaget til skinner og sveller
• Udskiftet skærverne under sporet
• Udskiftet 18 sporskifter
• Nedlagt 17 sporskifter