Broer

Vi bygger broer og renoverer

Vi bygger mere end 100 broer om
Vi skal bygge mere end 100 broer om. Mange skal være højere, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg under broerne. Andre skal være bredere for at give plads til det ekstra spor, vi bygger mellem Vordingborg og Holeby. 
 
Masnedsund Broen
Den eksisterende klapbro over Masnedsund blev låst fast fredag den 15. juli 2016. På et tidspunkt bliver sporet fjernet. Øst for broen har vi bygget en ny fast betonbro til to spor. Af hensyn til sejladsen har vi anlagt en ny sejlrende øst for Masnedø for at give adgang til Vordingborg Havn. 

Eskilstrup - ny vejbærende bro
Når togene kører med høj hastighed må vej og bane af sikkerhedsmæssige årsager ikke krydse hinanden i niveau. I Eskilstrup har vi derfor nedlagt jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade, og vejen er lukket for al trafik på tværs af banen.

Syd for den nedlagte overkørsel har vi bygget en ny vejbærende bro over banen. I den nordlige del af Eskilstrup har vi forhøjet og udvidet den eksisterende Tårngadebro.

Frederik IX´s Bro 
Kong Frederik den IX’s bro over Guldborgsund i Nykøbing Falster er en klapbro med ét spor. Broen bliver bevaret, og umiddelbart syd for den bygger vi en ny klapbro, som kan bære det nye spor.

Broerne på Lolland
Ud over 18 vejbærende broer, som Banedanmark har arbejdet på siden 2014, skal yderligere ni jernbanebroer bygges om. Arbejdet med de ni broer begyndte i 2017, mens resten af aktiviteterne på Lolland vil blive koordineret med åbningen af selve tunnelforbindelsen over Femern Bælt.

Ny sejlrende ved Masnedsund
Øst for den eksisterende bro over Masnedsund har vi bygget en ny fast bro med to spor. Den eksisterende klapbro er blevet låst fast.
 
Når Masnedsundbroen er låst fast, er det ikke længere muligt for fartøjer med en højde på mere end fem meter at sejle til Vordingborg Sydhavn gennem Masnedsund.
 
Vi har derfor gravet en ny sejlrende i Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen. Sejlrenden har en bredde på 45 meter, vanddybde på fem meter mod de tidligere 2,5-3,2 meter og en længde på 1.300 meter. I den nordlige ende af sejlrenden er en vendecirkel for større fartøjer med en diameter på 400 meter.