Strøm på banen fra Roskilde til Holbæk

Banedanmark er i slutfasen med at elektrificere strækningen mellem Roskilde og Holbæk. I løbet af sommeren 2021 udføres de sidste arbejder på kørestrømsanlægget, som i efteråret testes med el-tog.

Kort om projektet

I september 2020 gik Banedanmark i gang med at elektrificere jernbanen mellem Roskilde og Holbæk. Her startede arbejdet, som blandt andet medførte etablering af mastefundamenter, opsætning af master og etablering af køretråd. Forud for disse arbejder udførte Banedanmark forberedende arbejder som sænkning af spor og hævning af broer for at gøre plads til kørestrømsanlægget. Disse arbejder blev påbegyndt i foråret 2020.  

Planen for de i alt fire broer, hvor den sidste er færdig i slutningen af 2021.

Om elektrificeringen

Den danske jernbane får i disse år et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens el-tog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

Find mere information