En grøn og attraktiv jernbane

Jernbanen er verdens mest klimavenlige transportform for både mennesker og gods over store afstande. Derfor spiller jernbanen allerede nu en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Jernbanens rolle bliver kun større i takt med, at vi får udbygget fremtidens grønne og attraktive jernbane, som kører på el, udleder væsentligt mindre CO2 og skaber et bedre miljø langs banen. Samtidig gør vi en stor indsats for at fremme biodiversiteten ved at skabe de bedste betingelser dyre- og plantelivet på de 4500 ha natur langs banen

Vi skal gøre tingene grønnere og smartere

I Banedanmark en målsætning om at gøre tingene smartere og grønnere. Det er en integreret del af vores måde at udvikle og drifte den danske jernbane på. 

 

Det gør vi blandt ved at kigge på vores valg af materialer, hvor vi henter dem fra, om der er materialer, vi kan genanvende, og om vi ifm. vores mange anlægsprojekter kan reducere vores brug af fossile brændstoffer samt reducere vores støjudledning.

 

Endelig stiller vi krav til vores leverandører, så de kan bidrage til, at vores anlægsopgaver bliver gennemført på en grønnere og smartere måde.

Nyheder