Banedanmark undersøger

Ny bane Hovedgaard-Hasselager 

Som led i Togfonden DK - et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og DF - skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning forventes at blive ca. 23-24 km lang, og løber fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus. Der er afsat 3,5 mia. kr. til projektet (2017-priser).

Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye strækning vil også skære seks minutter af rejsetiden. Derfor er strækningen en forudsætning, hvis rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres til en time. 

Ny bane Hovedgård – Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet. Det giver mulighed for flere afgange og højere hastigheder. 

Kort over linjeføringsforslagene til Ny bane Hovedgård - Hasselager

Proces

Den endelige linjeføring for hele strækningen mellem Hovedgård og Hasselager fastlægges ved politisk beslutning. Banedanmark har nu afleveret et beslutningsgrundlag, til brug for den politiske beslutningsproces. De tre skitserede linjeføringer eller Sydøstligt alternativ bliver derfor først vedtaget når der bliver truffet politisk beslutning om projektet.

Den nye bane bliver elektrificeret og dimensioneres til at køre op til 250 km/t. 

 

Som led i Togfonden DK - et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og DF - skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning forventes at blive ca. 23-24 km lang, og løber fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus. Der er afsat 3,5 mia. kr. til projektet (2017-priser).

Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye strækning vil også skære seks minutter af rejsetiden. Derfor er strækningen en forudsætning, hvis rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres til en time. 

Ny bane Hovedgård – Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet. Det giver mulighed for flere afgange og højere hastigheder. 

Kort over linjeføringsforslagene til Ny bane Hovedgård - Hasselager

Proces

Den endelige linjeføring for hele strækningen mellem Hovedgård og Hasselager fastlægges ved politisk beslutning. Banedanmark har nu afleveret et beslutningsgrundlag, til brug for den politiske beslutningsproces. De tre skitserede linjeføringer eller Sydøstligt alternativ bliver derfor først vedtaget når der bliver truffet politisk beslutning om projektet.

Den nye bane bliver elektrificeret og dimensioneres til at køre op til 250 km/t. 

 

Find mere information

Fakta

6 Minutter
Rejsetidsbesparelsen der kan opnås med Hovedgård - Hasselager
23-24 Km
Banens længde
3,5 Mia. Kroner
Anlægsbudget for Ny bane Hovedgård - Hasselager