Borgermøde i Odder Kommune

Høringsperioden er startet d. 7. december og løber til d. 18. februar.

Banen vil blive anlagt som en helt ny banestrækning, og Banedanmark fremlægger forslag til tre mulige linjeføringer.
Der er allerede afholdt 3 borgermøder hvor projektet er fremlagt, der hvor den største påvirkning er. Efter aftale med Odder Kommune afholdes et supplerende borgermøde. På mødet gennemgås projektets påvirkning i kommunen.

Mødet afholdes:

1. Februar i Spektrum i Odder, Parkvej 5, 8300 Odder

Arrangementet starter kl. 19 (dørene åbner kl. 18.30).

Høringen afholdes, for at alle interesserede borgere og interesseorganisationer kan komme med kommentarer til projektet.
Læs mere om projektet på
www.bane.dk/hovedgaard-hasselager

Høringssvar sendes til
hovedgaard-hasselager@bane.dk