Slagelse Station

I juli 2020 gik Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder til et større sporombygningsprojekt på Slagelse Station, som finder sted i sommeren 2021. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2022). I perioden september 2020 - primo 2021 udfører vi forberedende arbejder.

Det skal vi lave

Vi skal blandt andet udskifte gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt ca. 6,6 km nyt spor - og lave sporafvanding i forbindelse med dette. Desuden skal vi sætte fundamenter og opføre nye kørestrømsmaster. Af øvrige køreledningsarbejder skal vi også fjerne kørestrømsanlægget fra et af sporene. Vi skal renovere perroner, og i den vestlige ende af stationen skal vi etablere et nyt, åbent forsinkelsesbassin.

Ny gangbro over stationen

Slagelse Kommune opførte i påsken 2021 en gangbro over stationen, som efter planen åbner for borgerne i slutningen af juni.  Broen skal binde udviklingsområdet i syd sammen med området nord for jernbanen. Den vil skabe en lettere adgang fra boligområderne og de ubebyggede områder på nordsiden til det nye campus og bymidten på sydsiden.

Togtrafikken påvirkes i 2021

En del af stationsprojektet kan kun udføres, når der ikke kører tog. I løbet af sommeren og efteråret kan du derfor opleve perioder med helt eller delvist aflyst togtrafik. Perioderne bliver oplyst her på siden, når vi kommer tættere på. Husk at tjekke Rejseplanen før du starter din rejse.

 

Effekter og fordele

Når vi er færdige, kan vi se frem til:

• smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
• hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
• bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

Naboinformation

Orientering om efterårets arbejder udsendt til de nærmeste naboer den 21. august 2020.

Ændrede adgangsforhold ved Thorvaldsensvej frem til nytår.

Tidsplan

Sommeren 2021 - vinteren 2022 
I sommeren 2021 går Banedanmark i gang med hovedprojektet på stationen. De sidste arbejder forventes at være afsluttet i midten af februar 2022.

Vi kommer tilbage med mere info i løbet af foråret 2021. 

Igangværende og afsluttede arbejder

 
Efteråret 2020 - vinter 2021
I perioden fra den 4. september 2020 til starten det nye år udfører Banedanmarks entreprenør spor- og kørestrømsarbejde på stationsområdet ved Slagelse Station. Der etableres nye kørestrømsfundamenter i forbindelse med ændringer i det eksisterende spor. Desuden laves sporfornyelser med afvanding og drænarbejde. Arbejdet er omfattende, og for at genere togtrafikken mindst muligt, er det nødvendigt også at arbejde om natten i perioder.