Slagelse Station

I juli 2020 går Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder til et større sporombygningsprojekt på Slagelse Station, som finder sted i sommeren 2021. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2022).