Fremtidens grønne bane får masser af nye spor i 2023

I 2023 fornyer Banedanmark sporene flere steder på den travle jernbanestrækning mellem landsdelene.

Der er fortsat fuldt drøn på elektrificering og udrulning af nye digitale signaler på jernbanen, og i 2023 får fundamentet for det hele – jernbanesporene – også en ordentlig overhaling. I år fornyer Banedanmark nemlig skinner, sveller og skærver flere steder på den travle jernbanestrækning mellem landsdelene.

Den historisk store opgradering af jernbanen fortsætter i 2023, hvor nye digitale signalsystemer ruller ud på flere strækninger, og jernbanen elektrificeres, så den kan blive klar til fremtiden grønne eltog. Men hvis fremtidens togpassagerer skal få gavn af disse opgraderinger, så er det afgørende, at jernbanens fundament – skinner, sveller og skærver - også er i topform. Derfor fornyer Banedanmark løbende sporene på det statslige jernbanenet, og i disse år er turen kommet til den travle jernbanestrækning på tværs af landsdelene. 

Fornyelsesprojekterne består blandt andet i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres, og på visse strækninger hastighedsopgraderes sporet, så togene kan køre hurtigere i fremtiden. Det kommer alt sammen passagererne til gode. På den korte bane betyder sporfornyelserne blandt andet, at der vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter, hvilket giver øget komfort og større driftssikkerhed. På den lidt længere bane, så er sporfornyelsesprojekterne en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som de nye digitale signalsystemer giver mulighed for.

Arbejdet med at forny hovedstrækningen mellem landsdelene har været i gang siden 2021, hvor Banedanmark blandt andet har fornyet sporene på Danmarks travleste jernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup og ombygget og fornyet sporene på Slagelse Station. 

I 2023 arbejdes der med at forny og vedligeholde sporene flere steder på hovedstrækningen: 

  • Roskilde-Ringsted 
  • Slagelse-Korsør 
  • Nyborg-Odense 
  • Fredericia-Vejle 

Sporfornyelsesprojekterne vil påvirke togtrafikken på hovedstrækningen fra april til september. Arbejdet gennemføres blandt andet i forårets helligdagsweekender og i sommerferien, ligesom der i perioder kun arbejdes i et spor ad gangen. Alt sammen med henblik på at genere pendlere og togpassagerer så lidt som muligt. 

Hold dig opdateret om årets sporfornyelser.

Nyt signalsystem giver nye muligheder og flere tog til tiden
Også i 2023 ruller det nye digitale signalsystem ud på flere strækninger. I begyndelsen af april kobles den nye bane mellem København og Ringsted via Køge Nord på det nye digitale signalsystem. Når det nye system tages i brug, vil der altid være nogle børnesygdomme, som påvirker driften. Men på lidt længere sigt giver det nye signalsystem færre signalfejl og flere tog til tiden. 

Når de nye signaler tages i brug, bliver det samtidig muligt at koble den ny bane mellem København og Ringsted sammen med Lille Syd mellem Køge og Næstved, der overgik til det nye signalsystem i 2021. Det giver mulighed for nye effektive togforbindelser fra Sydsjælland til København. 

Også i Jylland er der fuld gang i udrulningen af det nye signalsystem. Sidste år blev der slukket for de gamle analoge signaler langs jernbanen på tværs af Jylland fra Holstebro i vest til Skanderborg og Vejle i øst, hvor togene nu kører med det nye digitale signalsystem. 

I år rulles det nye digitale signalsystem ud på strækningen fra Esbjerg over Skjern til henholdsvis Holstebro og Herning. Udskiftningen er nødvendig, fordi de gamle analoge signaler er udtjente og årsag til mange fejl. Det nye signalsystem vil på sigt give færre signalfejl, flere tog til tiden og bedre trafikinformation, men også her må der ved opstart forventes nogle børnesygdomme. 

Strøm til fremtidens grønne jernbane
I disse år gøres jernbanen klar til fremtidens klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel.  Og nogle steder er fremtidens grønne jernbane allerede ankommet. I slutningen af 2021 rullede de første eltog ind på Næstved Station, og i 2023 bliver det muligt at køre eltog hele vejen til Vordingborg Station. 

I Jylland er der fortsat fuldt tryk på elektrificeringen af hovedstrækningen mellem Fredericia og Aalborg. På den sydlige del af strækningen er arbejdet nu så langt, at man er begyndt at opsætte master til de kørestrømsledninger, der skal forsyne fremtidens tog med strøm. Og længere nordpå fortsætter de forberedende arbejder, hvor der blandt andet skal gøres plads til kørestrømsanlæggene under de mange jernbanebroer. Det arbejde fortsætter for fuldt tryk i de kommende år, og planen er, at de nye moderne eltog kan køre ind på stationerne i Aarhus og Aalborg i slutningen af 2026.  

Ny sydlig jernbanekorridor ved København
Som et led i aftalen om Infrastrukturplan 2035 skal Ny Ellebjerg Station i fremtiden være et nyt trafikknudepunkt i København ved navn København Syd. Arbejdet begynder i efteråret 2023, hvor Metroselskabet og Banedanmark går i gang med at etablere en ny tunnelforbindelse samt perroner til Øresundstog på Ny Ellebjerg Station. Projektet er en del af planerne om en ny sydlig jernbanekorridor udenom Københavns Hovedbanegård og indbefatter også en udvidelse af Kastrup Lufthavn St. som udføres af Sund & Bælt. 

Ny jernbane til Europa tager form
Som led i etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt opgraderer Banedanmark jernbanen fra Ringsted ned mod den kommende tunnel. Ringsted-Femern Banen er et af danmarkshistoriens største anlægsprojekter, og jernbanen bliver en grøn og direkte linje til resten af Europa, som bidrager til den grønne omstilling på transportområdet. Når banen er klar, vil det være muligt at køre med eltog fra København til Hamborg på ca. to en halv time. Til gavn for både klima, trængsel og mobilitet.

Første del af opgraderingen mellem Ringsted og Nykøbing Falster står allerede klar, og sidste år gik Banedanmark i gang med anden fase af projektet mellem Nykøbing Falster og Femern Bælt-forbindelsen.

I forbindelse med det igangværende arbejde bliver det gamle spor hen over Lolland fjernet, og der etableres i stedet en ny cirka 30 kilometer lang dobbeltsporet bane samt en helt ny station syd for Holeby.
 
I foråret 2023 begynder Banedanmark blandt andet på arbejdet med en ny enkeltsporet jernbane-klapbro over Guldborgsund. Broen vil blive placeret syd for den eksisterende bro, Kong Frederik IX's bro, hvor der i dag er et enkelt spor. På sigt kommer der også en ny supplerende jernbanebro over Prinsholmvej på Falster.

Billedgalleri fra Banedanmarks projekter