Måling af sporets beliggenhed og skinners tilstand

Banedanmark holder godt øje med sporet og dets tilstand.

Banedanmark holder godt øje med sporet og dets tilstand. Måletogene giver os den nødvendige viden om sporets – og kørestrømsanlæggets - tilstand.

Leverandørernes forskellige målevogne/måletog, sikrer med stor nøjagtighed objektive data om sporets tilstand. Dette er for at kontrollere, at der ikke er større fejl i sporet, end togene er testet og godkendt til at kunne klare.

Ved at måle sporets beliggenhed får vi blandt andet informationer om højdefejl, vridningsfejl og sporvidden.

Ved at ultralydsmåle skinners tilstand får vi informationer om revner og fejl i skinnerne.

Med den viden er det muligt at planlægge vedligeholdet, så vi undgår for mange hastighedsnedsættelser, der kan gå ud over punktligheden. Ved at benytte måletoget findes fejlene på et tidligere stadie end førhen, hvilket gør vedligeholdelsesarbejdet lettere.

Kører togene på en bane, der er godt vedligeholdt, betyder det færre fejl, færre forsinkelser, bedre komfort og flere tog til tiden. Derfor patruljerer måletogene flere gange om året.

Forskellige målevogne/måletog
Banedanmark har kontrakter med flere forskellige leverandører af måletog:

Måling af sporbeliggenhed og køreledning:

  • Infranord´s IMV200 er en ombygget passagervogn. IMV200 måler sporets beliggenhed og køreledninger. Målevognen har ingen selvstændig trækenhed og skal derfor trækkes af lokomotiv eller trolje.
  • Infranord´s IMV100 er et selvkørende måletog som måler sporets beliggenhed.

Måling af skinnefejl:

  • Eurailscout UST02 er et selvkørende ultralydsmåletog, der vha. af ultralyd og hvirvelstrøm finder fejl og små revner i skinnerne.

Målevognen, som måler sporets beliggenhed, kører så vidt muligt i dagtimerne, og selv om de skal måle sporet, kan de holde en arbejdshastighed på mellem 70 og 100 km/t, der gør, at de ikke generer den øvrige togdrift.

På en dag kan målevognen måle sporets beliggenhed på strækninger mellem 100 og 500 kilometer.

Ultralydsmåletoget skal derimod køre langsomt (40 km/t) og kører derfor om aftenen og natten. Der måles typisk 150 km spor pr. måleskift.

Ud over at køre med måletogene gennemfører Banedanmark også laserscanninger af jernbanen. Dette foregår ved at laserscanningsudstyret er monteret på en Banedanmark trolje.

Med Målevognen på arbejde