Hastighedsopgradering af regionalbanerne

I forbindelse med aftalen om Togfonden DK, er der reserveret midler til hastighedsopgraderinger af en række regionale banestrækninger. Banedanmark har i 2011-2012 gennemført en analyse ved navn "Hastighedsopgraderinger i forbindelse med Signalprogrammet", som viste et stort potentiale for at opgradere en række strækninger.
De videre analyser af de regionale strækninger er delt i to. Banedanmark har udarbejdet et samlet overblik over de forskellige strækninger, i forhold til mulige år for udførsel, trafikale muligheder og anlægsoverslag. I perioden 2018-2019 udarbejdes der beslutningsgrundlag og eventuel VVM-analyse for de enkelte strækninger.
Inkluderede strækninger
Følgende strækninger indgår i undersøgelserne:
·          Aalborg - Frederikshavn
·          Sønderborg - Tinglev
·          Langå - Struer
·          Struer - Thisted
·          Vejle - Struer
·          Esbjerg - Holstebro
·          Bramming - Tønder
·          Skanderborg - Skjern
Strækningerne Holbæk - Kalundborg, Køge Nord - Næstved og Østerport - Helsingør var også en del af det oprindelige projekt, men gennemføres nu i separate projekter.
Hastigheder og fysisk omfang
De fleste af strækningerne har i dag en maksimal hastighed på 120 km/t. Når Signalprogrammet er udrullet på strækningerne, bliver der forbedrede muligheder for at øge hastighederne, da det er forbundet med store udgifter at ændre i det eksisterende sikringsanlæg. For mange af banerne er det muligt at øge hastigheden til maksimalt 160 km/t.
For at opgradere hastigheden er det nødvendigt at arbejde i sporet, med eksempelvis:
·          Mindre tilpasninger af sporet i banens kurver
·          Udvidelse af enkelte dæmninger
·          Opgradering af overkørsler
·          Forstærkninger eller tilpasninger ved broer
Yderligere undersøgelser
Først på et senere tidspunkt kan det afgøres, hvilke baner som skal igennem en egentlig VVM-proces.