Øget aktivitet i Vordingborg

Vi skruer nu op for arbejdet omkring Masnedsundbroen

Gennem det seneste stykke tid har Banedanmarks entreprenør Per Aarsleff arbejdet med etableringen af ny dobbeltsporet jernbanestrækning i Vordingborg, på Masnedsund og på Masnedø. Den nye dobbeltsporede jernbane bliver bygget øst for det nuværende jernbanespor.

På Masnedø er vi i øjeblikket ved at ramme betonpæle i jorden, idet der på Masnedø er bløde aflejringer under muldjorden på den del, som ligger tættest på Masnedsund.

På Sjælland skal et lignende stykke arbejde til at starte op, idet der også er bløde aflejringer på strækningen fra og med Orevej og til Masnedsund. Her er det nødvendigt at anbringe en del betonpæle i jorden, så den nye jernbane bliver sikker og stabil.

For at kunne håndtere disse pæle og materialer i øvrigt er der anbragt en byggepladskran på strækningen, og engang i løbet af februar placerer vi yderligere en byggepladskran nord for LIDL.

I alt vil vi i den kommende tid arbejde på 900 m dobbeltsporet jernbane fra Masnedsund og mod nord, dvs. op til omkring der, hvor Oxholmsvej munder ud i Marienbergvej. På strækningen opbygges jorddæmning til jernbanen, og vi bygger spunsvægge i stål til afstivning.

Arbejdet på selve Masnedsund fortsætter noget tid endnu, men den nye bro bliver først monteret i sommeren 2018.

Gener
Arbejdet er startet op, og vi forventer, at arbejdet med at slå de første betonpæle i jorden på sjællandssiden begynder i februar 2018. Arbejdet kan ikke undgå at give noget støj, men vi planlægger så vidt muligt at udføre arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.

Jernbanen skal op i niveau med den eksisterende, og det vil give noget lastbiltrafik, når vi skal køre jord, sand, grus og øvrige materialer.

Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anbringe en byggepladskran når der kører tog på strækningen, og derfor er det nødvendigt at gøre det om natten. Arbejdet er afhængigt af vind og vejr, så tidspunktet er ikke endeligt, men vi forventer, at det sker på nætter til hverdage i den midterste del af februar.