Afsluttet

Sporfornyelse Århus - Langå

Som led i hastighedsopgradering af strækningen mellem Aarhus og Langå har Banedanmark i perioden 2021-2022 etableret tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg. Samtidigt med hastighedsopgraderingen er eksisterende spor og sporskifter fornyet.

Formålet med fornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere.

I forbindelse med ombygning af den ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus H og Langå Station har vi:

•Lagt ca. 45 kilometer fiberkabler

Udskiftet ca. 85 kilometer skinner

Udskiftet sveller på ca. 85 kilometer spor

Udskiftet 11 og forlænget levetiden på seks sporskifter

Udskiftet og renset ca. 70 kilometer ballast, som er skærverne i sporet

Lavet ny sporkasse ca. 15 kilometer

Nedlagt tre overkørsler og etableret tre nye broer

Lavet afvandingsarbejder, dæmningsudvidelse og kontrabanketter

Som led i hastighedsopgradering af strækningen mellem Aarhus og Langå har Banedanmark i perioden 2021-2022 etableret tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg. Samtidigt med hastighedsopgraderingen er eksisterende spor og sporskifter fornyet.

Formålet med fornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere.

I forbindelse med ombygning af den ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus H og Langå Station har vi:

•Lagt ca. 45 kilometer fiberkabler

Udskiftet ca. 85 kilometer skinner

Udskiftet sveller på ca. 85 kilometer spor

Udskiftet 11 og forlænget levetiden på seks sporskifter

Udskiftet og renset ca. 70 kilometer ballast, som er skærverne i sporet

Lavet ny sporkasse ca. 15 kilometer

Nedlagt tre overkørsler og etableret tre nye broer

Lavet afvandingsarbejder, dæmningsudvidelse og kontrabanketter