Når det sner meget og fryser kraftigt

Banedanmark er forberedt på frost, sne og kulde, når vinteren sætter ind.

Banedanmark er forberedt på frost, sne og kulde.

Hvis vinteren for alvor sætter ind, er der beredskab klar til at fjerne sne og is fra sporskifterne, og bliver vintervejret rigtig hårdt, og der skal reduceres i trafikken, har vi lagt faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles. Alt sammen for så langt det er muligt at sikre, at du stadig kan komme frem omend der kører færre tog og måske langsommere tog.

Sammen med DSB sørger vi også for, at der ikke er glat på perronerne. Banedanmark har ansvaret for, at perroner og trapper ikke er glatte, og at adgangsveje og depotområder er fri for sne. Glatførebekæmpelsen er lagt i hænderne på DSB og deres entreprenører.

Men selv om vi er godt forberedt, så kan vintervejret sagtens give udfordringer og medføre forsinkelser og aflysninger. Vejret kan blive så voldsomt, at forsinkelser og aflysninger ikke kan undgås på trods af vinterforberedelserne.

De 2286 opvarmede sporskifter, som Banedanmark har, kan klare det meste kulde og sne, men ikke alt.

”Ved kraftige snestorme kan det i nogle tilfælde være en fordel at lukke for trafikken på de berørte strækninger i en periode og så genoptage med normal drift, så snart forholdene tillader det. Det er langt bedre for passagererne, så får de hurtigere en normal togdrift, de kan regne med,” siger Nicolai Smidt Sigsgaard, områdechef i Banedanmark,

Opretholder vi i stedet en ”haltende” trafik, er der risiko for, at togene kan strande i længere tid, fordi der for eksempel kan være væltede træer, ekstreme mængder fygesne i sporet eller sporskifter, der ikke kan betjenes på grund af store isklumper i sporskifterne. Isklumper så store, at de opvarmede sporskifter ikke umiddelbart kan smelte dem.

Kommer der store mængder sne, indkaldes mandskab med koste og skovle til at rydde sne og is fra sporskifterne, og Banedanmark lejer lokomotiver til snerydning af sporet. Enten kører de strækningen igennem, eller de bliver sat ind steder, hvor der er særlig meget sne.

Når Banedanmark er nødt til at ændre i trafikken på grund af vejret, bliver det meldt ud så hurtigt som muligt og senest 24 timer før. Her er det en god idé at tjekke rejseplanen, MitTog-app’en eller jernbaneselskabernes hjemmesider.

Her kan du læse mere om Banedanmarks vinterberedskab.