Ny bane til Aalborg Lufthavn

Folketinget har besluttet, at der skal anlægges en ny jernbane mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn. Lufthavnen er den tredjestørste i Danmark, og med den nye bane vil den få direkte forbindelser til hovedjernbanenettet via Aalborg og Aarhus. Den ny lufthavnsbane vil blive en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det nordlige Jylland. 

Samtidig vil banen være med til at give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Den ny jernbane vil udgå fra Lindholm Station. På det første stykke anlægges den på den eksisterende banedæmning og videre forbi det nuværende klargøringscenter, der flyttes til en ny placering tæt ved lufthavnen. Naboerne til klargørings- og vendeanlægget ved Lindholm Station plages i dag af støj. Anlægget af den nye bane vil løse dette problem, da togene fremover vendes og klargøres på det nye center ved lufthavnen.

Banens forløb

Nord for det nuværende klargøringscenter drejer banen fra og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, inden den krydser Lindholm Å på en bro. I den forbindelse skal Lindholm Å omlægges på en ca. 90 meter lang strækning.

Banen går videre gennem området vest for Voerbjerglund, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en bro.

Herfra fortsætter banen nord om Lergravssøerne og videre ud langs Lufthavnsvej.

Ved lufthavnens forplads etableres en station i umiddelbar tilknytning til lufthavnsbygningen. Stationen får en 180 meter lang perron, der kan betjene tog på op til 204 meter. Der anlægges også et klargøringsspor med tilhørende perron.

Banen bliver i alt 3 km lang.

Banen forventes færdig i udgangen af 2020

Forundersøgelserne og detailprojekteringen af banen er afsluttet, og selve anlægsarbejdet foregår i 2019 og 2020.

Der er afsat 276 mio. kr. til etablering af den nye baneforbindelse i den politiske aftale om "En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv." af 21. marts 2013.Nyheder

Ofte stillede spørgsmål

Togtrafikken gennem Lindholm Station forventes at stige som følge af den nye bane til Aalborg Lufthavn, som åbner i december 2020, og det nye dobbeltspor nord for Lindholm Station. Banedanmark har opført en midlertidig gangbro, mens sporene på Lindholm Station har været spærret i sommeren 2020. Gangbroen blev taget i brug den 31. august 2020.

Du finder mere info om gangbroen i vores pressemeddelelse.

Den midlertidige gangbro, som nu er åben, får elevatorer i februar 2021. Kan du ikke bruge trapperne, anbefaler vi, at du benytter overgangen ved Viaduktvej eller Stationsvej. Kommer du med tog nordfra, men skal over på den modsatte side af banen ifht., hvor toget stopper, kan du fortsætte med tog til Aalborg, hvor du skifter perron og derefter tage toget tilbage til Lindholm. Kommer du sydfra kan du tage toget til Aalborg Lufthavn, når banen åbner ved udgangen af 2020 og tage toget tilbage til den modsatte perron.
På den nye gangbro er der ikke etableret cykelslidsker, da det giver en øget snublefare for svagtseende. I februar 2021 etableres der elevatorer, hvor cykler kan medtages. I den mellemliggende periode henvises til krydsning af banen via Viaduktvej eller via Stationsvej/Thistedvej.
Køreplanerne for 2021, efter jernbanens åbning, har vi ikke kendskab til endnu. Køreplanen vil blive udarbejdet af DSB. 
Udover den nuværende trafik til Hjørring, vil der køre tog til Lufthavnen, så der må forventes flere tog igennem Lindholm Station.
Bustrafikken og stoppesteder hører under NT og Aalborg Kommune. Ændringer i køreplanen vil fremgå af Rejseplanen. Derfor opfordrer vi til, at du altid tjekker Rejseplanen, før du planlægger din rejse.
I perioder vil vi have behov for at arbejde om natten. I perioder hvor vi har fået tilladelse til at spærre sporet, vil vi f.eks. have behov for at arbejde i døgndrift, mens der ikke kører tog på strækningen.

 
Der vil være flere tunge transporter i området, end I er vant til. De tunge transporter vil også køre steder, hvor de ikke plejer at komme. På Lindholm Station vil vi f.eks. have en ind- og udkørsel, hvorfor I skal være særligt opmærksomme. Vi kører efter færdselsloven, så hvis de bløde trafikanter benytter fortov og fodgængerovergange, bør der ikke opstå farlige situationer.
Det kan desværre ikke undgås, at du som nabo til arbejdet vil opleve støjgener, da det er vanskeligt at støjreducere. Men vi tilstræber i planlægningen af arbejdet at tage mest muligt hensyn til støjpåvirkningen af vores omgivelser.

Der bliver ikke etableret støjafskærmning langs den nye bane.

Ekspropriationskommissionen har ikke fundet grundlag for at pålægge Banedanmark at etablere støjdæmpende tiltag i forbindelse med den nye bane til Aalborg Lufthavn.