Høringsproces

Høring

Banedanmark afholder to offentlige høringer i projektforløbet - en "idéfasehøring" og en "VVM-høring" (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I en høringsperiode offentliggøres information om projektet, og alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter.

Alle henvendelser i høringsperioderne registreres og offentliggøres med navn og adresse med mindre andet ønskes. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder.

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske eller miljømæssige rammer kan anvendes i projektet.