Jerne Station

Øst for Esbjerg Station etablerer Banedanmark Jerne Station. Stationen åbner den 13. december 2020. Esbjerg Kommune bygger stationens forplads, som forventes klar i foråret 2021.

Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Varde, Esbjerg og Ribe, som skal betjenes af de regionale tog i området, med omkring to tog i timen i hver retning.

Den nye station er placeret ved Skolebakken, da det er vurderet at være den mest hensigtsmæssige placering set i forhold til oplandet (antal beboere, arbejdspladser og studiepladser i nærområdet).

Adgang til perronerne etableres fra Skolebakken. På grund af den store niveauforskel mellem vejen og jernbanen, etablereres der elevatorer fra Skolebakken op til perronerne.