Vores strategi

På vej mod fremtidens attraktive, grønne jernbane

Banedanmark skaber forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Og for at mange tusind tons gods kan blive transporteret på jernbanen. 

Vi bygger en helt ny attraktiv, grøn jernbane til moderne eltog, mens vi holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidig med, at vi f.eks. bygger en helt ny togkorridor til Europa, udruller nye signalsystemer og elektrificerer jernbanen. 
Med fremtidens attraktive, grønne jernbane kan togene køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne. Trængslen kan mindskes. Klimaet får det bedre af eltog, og det samme gør miljøet. Undervejs tager vi hensyn til naturen og styrker biodiversiteten langs banen.

Kerneleverancer: 

Med fokus på et effektivt tværgående samarbejde internt og eksternt: Udvikler og drifter vi en attraktiv, grøn, sikker jernbane med lave omkostninger.

Punktlighed

 • Vi sikrer, at togene kører så punktligt som muligt både nu og i fremtiden. 
 • Vi leverer præcis og målrettet trafikinformation. 
 • Vi leverer robuste køreplaner med luft til de mange anlægsprojekter

Asset Management

 • Vi forlænger levetiden på vores fysiske og digitale infrastruktur og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden. 
 • Vi reducerer fejl og hændelser, som påvirker vores kunder, og reducerer udbedringstiden, når de sker. 
 • Vi tilpasser vores arbejde med infrastrukturen til en ny klimavirkelighed og til nye samarbejder med Sund og Bælt og DSB S-tog.

Projekter

 • Vi forbedrer vores projekter gennem faglighed, digitalisering, standardisering og samarbejde.
 • Vores projekter leveres til forudsat tid, pris og kvalitet – uden restarbejder eller udskudt funktionalitet.
 • Vi styrer Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet i mål, så fremtidens tog kan rulle ind på Aarhus H og Aalborg Station i 2026.

Bæredygtighed

 • Sikkerhed: Vi har en sikkerhedskultur, hvor vi mestrer vores roller og ansvar samt udvikler og efterlever vores sikkerhedsbærende processer til gavn for passagerer, entreprenører og vores medarbejdere.
 • Miljø: Vi tager størst muligt hensyn til miljøet, herunder CO2-reduktioner og biodiversitet, når vi udfører projekter og drifter og vedligeholder infrastrukturen.
 • Attraktiv arbejdsplads: Vi arbejder systematisk og målrettet med mangfoldighed og god ledelse, så Banedanmark har plads til alle, der kan og vil en attraktiv jernbane

Et stærkt og samarbejdende Banedanmark

Fremtidens grønne jernbane bliver kun til virkelighed, hvis vi i Banedanmark samarbejder effektivt om vores kerneleverancer Punktlighed, Asset Management og Projekter, og vi har et bæredygtigt fundament med fokus på Sikkerhed, Miljø og en Attraktiv arbejdsplads. Det vil sige, at

 • Vi drifter sammen. 
 • Vi udvikler sammen. 
 • Vi ejer sammen. 
 • Vi arbejder sammen.


  Februar 2024
""

På vej mod fremtidens attraktive, grønne jernbane

Dansk version

Læs strategien
""

An attractive, green railway

English version

Download the strategy

Klik for illustration af strategien