Nyt signalsystem mellem Thisted og Struer

Banedanmark har taget det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Thisted og Struer. Det skete den 6. april. Udrulningen af det nye signalsystem skete over fire etaper, hvor stækningen mellem Hvidbjerg og Struer var den sidste. 

I forbindelse med udrulningen af signalsystemet har vi blandt andet udskiftet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installeret det sidste udstyr i sporene.
 

Flere tog til tiden

Erfaringerne fra Banedanmarks to første strækninger, hvor det nye signalsystem er blevet installeret, viser, at systemet her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser. Vi forventer også færre signalfejl på Thybanen, når det nye signalsystem er udrullet.

Etape 4 mellem Struer og Hvidbjerg - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

 

Overkørslerne ved Sdr. Ringvej, Haverlandsvej og Gl. Færgevej blev ombygget, mens der ikke kørte tog.

 

Etape 3 mellem Hvidbjerg og Bedsted - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

Overkørslerne ved Oddesundvej, ned til Oddesundvej 305 og Barslevvej blev ombygget, mens der ikke kørte tog.

 

Etape 2 mellem Bedsted og Snedsted - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

Overkørslen ved Hørstedvej blev udført, mens der ikke kørte tog. 

Etape 1 mellem Snedsted og Thisted - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

Overkørslerne ved Brogårdsvej (sti), Todbølsvej til Todbølsvej nr. 48 og nr. 17, Gjersbølvej og Hovedgaden blev udført, mens der ikke kørte tog.

Om de nye signaler

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og for højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.