Spor

To spor hele vejen til Tyskland

Vi anlægger ekstra spor


Nykøbing Falster - Rødby (Holeby)

Mellem Nykøbing Falster og Rødby (Holeby) anlægger vi et ekstra spor langs det eksisterende spor frem mod åbningen af Femernforbindelsen.

Vordingborg - Nykøbing Falster

Fra Vordingborg Station og sydpå  til Nykøbing Falster Station har vi anlagt et nyt spor på østsiden af det eksisterende.

Orehoved - Nørre Alslev - Holeby

Fra Orehoved til et sted umiddelbart syd for Nørre Alslev har vi anlagt  et nyt spor vest for det gamle. På resten af strækningen frem til Holeby kommer sporet til at ligge øst/sydøst for det eksisterende spor.

Nye overhalingsspor

For at sikre så smidig en trafik som muligt bygger vi tre steder nye overhalingsspor, som gør det muligt for de hurtigere passagertog at komme forbi godstogene. 

Holeby

Ved Ladhavevej syd for Holeby bygger vi to overhalingsspor – ét på hver side af hovedsporene. Her bygger vi også en ny station.

Orehoved

Ved Orehoved på nordsiden af Falster har vi bygget et  overhalingsspor øst for det eksisterende spor ved den midlertidige Orehoved Station. 

Glumsø

Da togene skal køre med 200 km/t mod de nuværende 160 km/t har vi rettet de skarpeste kurver ud. Nord for Glumsø er sporet flyttet  200 meter mod vest. Det midterste spor (det nuværende vestlige spor) fungerer som overhalingsspor.

Ringsted-Femern Banen

Banen krydser over faunapassage nord for Næstved
Aktuelt

Læs om projektet

Ringsted Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. En hurtig og klimavenlig jernbane, der binder Europa sammen.

Ringsted-Femern Banen

Nyheder fra Ringsted Femern Banen