Spor

Mellem Vordingborg og Rødby (Holeby) anlægger vi et ekstra spor langs det eksisterende spor. Fra Vordingborg Station og sydpå anlægger vi det nye spor på østsiden af det eksisterende.

Fra Orehoved til et sted umiddelbart syd for Nørre Alslev anlægger vi det nye spor vest for det eksisterende. På resten af strækningen frem til Holeby kommer sporet til at ligge øst/sydøst for det eksisterende spor.

Nye overhalingsspor
For at sikre så smidig en trafik som muligt bygger vi tre steder nye overhalingsspor, som gør det muligt for de hurtigere passagertog at komme forbi godstogene. 

Holeby

  • Ved Ladhavevej syd for Holeby bygger vi to overhalingsspor – ét på hver side af hovedsporene. Her bygger vi også en ny station.

Orehoved

  • Ved Orehoved på nordsiden af Falster bygger vi overhalingsspor øst for det eksisterende spor ved den midlertidige Orehoved Station. 

Glumsø

  • Da togene skal køre med 200 km/t mod de nuværende 160 km/t, skal vi rette kurverne ud. Nord for Glumsø er det nødvendigt at flytte sporet 200 meter mod vest. Det midterste spor (det nuværende vestlige spor) kommer herefter til at fungere som overhalingsspor.